ZAVRŠNOM REGIONALNOM KONFERENCIJOM ZAVRŠAVA PROJEKT SOS-NET

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije iz Osijeka i  Udruženjem „Baranja“ iz Luga  je proteklih 14 mjeseci provodila projekt  SOS-NET .

Projekt završava 28.veljače 2016. i tim povodom bit će organizirana regionalna završna konferencija.

Regionalna završna konferencija za projekt SOS-NET održat će se 23. veljače 2016. godine u Osijeku u prostorijama gradske četvrti Gornji grad, Trg Lava Mirskog 1.  Planirano  trajanje konferencije je od 11 do 16  sati.

Svrha konferencije je predstaviti rezultate projekt SOS-NET  dionicima  u sektoru socijalnih usluga na području pet slavonskih županija (Osječko-baranjska,  Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska) i nastaviti dijalog među dionicima na tržištu socijalnih usluga.

Poziv za sudjelovanje na konferenciji bit će upućen svim dionicima u sektoru socijalnih usluga s područja pet slavonskih županija te nadležnom Ministarstvu.

Broj mjesta je ograničen pa će se, u slučaju većeg broja prijava, voditi računa da se uključi što veći broj organizacija uvažavajući redoslijed prijavljivanja.

Prijave za sudjelovanje vrše se slanjem popunjenog prijavnog obrasca na mail: zvono@os.t-com.hr. Rok za prijavu je do 21. veljače 2016. do 24 sati.

Facilitatorica konferencije je gđa. Gordana Stojanović.  Poziv, program i prijavnica dostupni  u nastavku.

Vrijednost projekta je 746.144,00 kune.

 Opći cilj projekta je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u pet slavonskih županija.

Svrha projekta je razviti kapacitete organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama i kreirati učinkovit model suradnje i komunikacije (vertikalne i horizontalne) među dionicima koji pružaju socijalne usluge.

Provedbom projekta željelo se ojačati kapacitet OCD za pružanje socijalnih usluga, ali i dobiti stvarna slika  stanja socijalnih usluga na terenu te identificirati potreba za socijalnim uslugama koje na tržištu nisu dostupne.

POZIV-završna konferencija

PRIJAVNI OBRAZAC-završna konferencija

PROGRAM-završna konferencija

Završeno strateško planiranje Mreže SOS-NET

Projekt SOS-Net se primiče završetku. Kao što je i planirano u okviru projekta osnovana je Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET te pokrenut web portal www.mreza-sos-net.hr putem kojega će biti organizirana burza socijalnih usluga. Jedan od rezultata projekta je i izrada Strateškog i operativnog plana Mreže SOS-NET. Radionica „Strateško planiranje“ dio je projekta SOS-NET. Proces strateškog planiranja započet je na osnivačkoj skupštini, krajem rujna 2015, nastavio se tijekom edukacije o strateškom planiranju u prosincu, a u utorak, 09.veljače.2016.godine proces izrade strateškog plana priveden je kraju.

Cjelodnevna radionica održana je u sjedištu Mreže SOS-NET, u Belišću u prostorijama Lokalnog volonterskog centra Udruge ZVONO. Radionica je bila podijeljena na dva dijela. Tijekom prijepodneva su članovi Upravnog odbora, voditelji sekcija i vodstvo Mreže SOS-NET definirali glavne smjernice Strateškog plana, a u popodnevnim satima pridružili su se i ostali članovi. Nakon upoznavanja sa strateškim smjernicama sudionici radionice su definirali  konkretne teme i akcije  koje je potrebno provesti u razdoblju 2016.-2018. godine.

Zajednički rad na izradi Strateškog plana Mreže SOS-NET 2016.-2018. bio je prigoda da se članovi bolje upoznaju, da zajednički isplaniraju buduću suradnju kroz Mrežu te stvore pretpostavke za prijavu i provedbu partnerskih projekata na budućim natječajima. Zajedničkim radom usuglašeni su stavovi oko vrijednosti, vizije i misije Mreže SOS-NET.

U slijedećih desetak dana slijedi rasprava članica mreže SOS-NET o ponuđenoj verziji Strateškog plana te eventualna korekcija. Nakon izrade finalne verzije Strateški plan Mreže pružatelja socijalnih usluga SOS-NET 2016.-2018. Godine bit će dostupan na web-u Mreže.

Održan posljednji Okrugli stol u Slavonskom Brodu

U okviru projekta SOS-NET u Slavonskom Brodu je, 28. siječnja 2016. godine, održan posljednji  od pet planiranih, okrugli stol za Brodsko-posavsku županiju. Tema svih okruglih stolova  bila je “Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“. Okrugli stol s istom temom već je održan na području  ostale četiri slavonske županije: Virovitičko– podravske, Osječko– baranjske, Požeško– slavonske i Vukovarsko– srijemske županije.

Svrha organizacije Okruglog stola je okupljanje dionika u sektoru socijalnih usluga s područja Brodsko– posavske županije radi poticanja kontinuirane komunikacije i suradnje u procesu planiranja, organiziranja i pružanja socijalnih usluga.

Okrugli stol je započeo u 13:00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod. Pozivu za sudjelovanje odazvalo se tridesetak predstavnika Centara za socijalnu skrb Slavonski Brod i Nova Gradiška, Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Brodsko-posavske županije, privatnih pružatelja socijalnih usluga te OCD koje se bave pružanjem socijalnih usluga. JLS se nisu odazvale pozivu što je još jednom potvrdilo da sektor socijalnih usluga u JLS nije prepoznat bitnim i rješavanje problema u ovom sektoru odvija se „prema potrebi“, reaktivno.

Na početku rada predstavljen je projekt SOS-NET te registrirana Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET te su svi sudionici pozvani na suradnju i uključivanje u buduće aktivnosti Mreže.

Razgovor je nastavljen na temu stanja socijalnih usluga na području Brodsko-posavske županije, suradnje među dionicima, dostupnosti socijalnih usluga te komunikaciji među dionicima.

Zaključci okruglog stola za Brodsko .posavsku županiju su:

 • Centri za socijalnu skrb trebaju široku paletu socijalnih usluga koje za sada nitko ne pruža pa korisnici ne mogu ostvariti svoja prava i zadovoljiti potrebe;
 • Socijalne usluge za neke skupine (osobe s invaliditetom i starije osobe) su na području grada Slavonskog Broda dobro organizirane dok je u ruralnim područjima situacija daleko nepovoljnija;
 • Privatni pružatelji koji nemaju ugovor o suradnji s Ministarstvom socijalne politike i mladih su prepušteni sami sebi i ne ostvaruju suradnju s drugim dionicima u sektoru socijalnih usluga;
 • Rad OCD je u značajnom dijelu utemeljen na volonterskom angažmanu pri čemu OCD same rade na animiranju volontera, a slabije surađuju s Volonterskim centrom;
 • Cilj OCD je razviti se u Centre za pružanje socijalnih usluga u zajednici i osigurati financiranje kroz ugovor s MSPM, a manje se osloniti na projektno financiranje;
 • Suradnja s JLS je tek povremena i nesigurna.

 

Okrugli stol je organizirala Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „ZVONO“ s partnerima Udrugom Jaglac iz Orahovice, Udrugom Upit iz Osijeka i Udruženjem Baranja iz Luga.

 

 

 

Poziv – Okrugli stol u Slavonskom Brodu

Okrugli stol u Slavonskom Brodu na temu “Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“ za područje Brodsko-posavske županije

Okrugli stol će se održati u Slavonskom Brodu, 28.siječnja 2016. godine u 13 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, Naselje Slavonija I bb.

Svrha organizacije Okruglog stola na temu  „Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“  je okupljanje dionika u sektoru socijalnih usluga s područja Brodsko – posavske županije radi poticanja kontinuirane komunikacije i suradnje u procesu planiranja, organiziranja i pružanja socijalnih usluga.

Okrugli stol organizira Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ (iz Belišća) u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije iz Osijeka i  Udruženjem „Baranja“ iz Luga, a u okviru  projekta  SOS-NET.

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a ugovorna tijela  putem kojih je osigurana realizacija projekta su Ured za udruge Vlade RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Do sada je organizirano četiri okrugla stola u Vinkovcima, Virovitici, Požegi i Osijeku

Vrijednost odobrenog projekta je 746.144,00 kune iz Europskog socijalnog fonda.

Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodi se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.

Opći cilj projekta je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u pet slavonskih županija.

Svrha projekta je razviti kapacitete organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama i kreirati učinkovit model suradnje i komunikacije (vertikalne i horizontalne) među dionicima koji pružaju socijalne usluge.

 

Za dodatne informacije možete se obratiti voditeljici projekta, Jasni Petrović na broj 098/9598845 ili e-mail: jasna5rovic@yahoo.com.

POZIV- Okrugli stol-SLAVONSKI BROD

 

POZIV Na edukaciju „Strateško planiranje/ Operativni plan/ Timski rad/Upravljanje ljudskim resursima“

Edukacija „Strateško planiranje/ Operativni plan/ Timski rad/Upravljanje ljudskim resursima“ namijenjena je organizacijama civilnog društva koje se bave pružanjem neke od socijalnih usluga.

Edukacija ukupno traje 5 dana:

 • 2 dana: Strateško planiranje;
 • 1 dan: Operativno planiranje
 • 1 dan:Timski rad
 • 1 dan: Upravljanje ljudskim resursima.

Edukacija će biti organizirana za pet slavonskih županija, na dvije lokacije.

Za sudjelovanje na edukaciji se prijavljuju OCD, a za svaku temu imenuju svog predstavnika (predstavnici koji će sudjelovati  u radu ne moraju biti isti svih pet dana). Ovisno o poslovima koje obavljaju u OCD različite osobe mogu sudjelovati na edukaciji po temama.

Termini edukacija:

11.01.2016.- Operativno planiranje

12.01.2016.- Timski rad

18.01.2016.- Upravljanje ljudskim resursima

Trajanje edukacij od 9 do 17 sati u prostoru ZOO hotela, Sjevernodravska obala bb,

za OCD s područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Prijave se primaju do 08. siječnja 2016. godine u 12 sati. Broj sudionika je ograničen, a lista sudionika će se definirati prema redoslijedu prijava. Potvrdu  prihvaćanja Vaše prijave  dobiti ćete do 08.siječnja u 15 sati na e-mail iz prijave.

Popunjenu prijavnicu pošaljite na e-mail: zvono@os.t-com.hr.

Polaznici će  po završetku edukacije dobiti potvrde o pohađanju.

S obzirom na sve složenije procedure  u apliciranju za sredstva za financiranje rada OCD potrebno je sustavno planiranje i upravljanje OCD. Jedan od alata i dokaza  da se ozbiljno pristupa poslu je i Strateški  i operativni plan organizacije koji se prilaže u dokumentaciji za natječaje. Za provedbu projekata nužan je timski rad, a za kontinuitet u radu pored financijskih sredstava nužno je i upravljanje ljudskim resursima kako bi se povećala konkurentnost OCD na tržištu.

Edukacija je sastavni dio projekta SOS-NET koji provodi  Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ s partnerima Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT)  iz Osijeka i  Udruženjem  „Baranja“ iz Luga.

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a vrijednost odobrenog projekta  je 746.144,00 kune. Posrednička tijela za ugovaranje i praćenje je Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija. Provedbom projekta želi se dobiti stvarna slika stanja socijalnih usluga na terenu kao i identificirati potreba za socijalnim uslugama koje na tržištu nisu dostupne. Tijekom provedbe projekta bit će i formalno registrirana, do sada neformalna, mreža pružatelja socijalnih usluga iz pet slavonskih županija pod nazivom SOS-NET čiji će zadaci biti priprema i prijava partnerskih projekata, ali i uspostavljanje i održavanje internet burze socijalnih usluga.

 

Projektni tim Projekta SOS-NET-a

Prijavnica

Održana dvodnevna radionica „Strateško planiranje“

U okviru projekta SOS-NET koji je započeo u prosincu 2014. Godine organizirana je  dvodnevna radionica „Strateško planiranje“. Svrha radionice je jačanje kapaciteta OCD za vlastiti razvoj i stabilnost , a koje se bave pružanjem socijalnih usluga te podizanje kvalitete socijalnih usluga koje OCD pružaju korisnicima. Radionica je održana na dvije lokacije: Osijek  (8. i 9. prosinca 2015.) i Orahovica (16. i 17. prosinca 2015.). Na radionicama je sudjelovalo 30- ak sudionika iz OCD s područja pet slavonskih županija. Radionicu je vodila Sonja Vuković iz Udruge za kreativni razvoj SLAP iz osijeka, trenerica s bogatim dugogodišnjim iskustvom u području strateškog planiranja.

Tijekom dva dana sudionici radionica su učili metodologiju izrade strateškog plana kako bi stečena znanja mogli primijeniti u svojim organizacijama. U okviru radionica vježbali su na primjeru strateškog planiranja za novoosnovanu Mrežu pružatelja socijalnih usluga SOS-NET. Materijali izrađeni tijekom radionice poslužit će za izradu Strateškog plana Mreže SOS-NET koja treba biti gotova do kraja veljače 2016. Kada završava i provedba projekta SOS-NET.

Udruga Zvono obilježila Međunarodni dan Volontera i Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Udruga „Zvono“ je i ove, kao i prethodnih godina, obilježila Međunarodni dan volontera i Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Tim povodom je 04.12.2015 organizirana prigodna  svečanost  na kojoj su sudjelovali članovi, zaposlenici, korisnici, volonteri i ostali zainteresirani. Dodatni povod za slavlje  bila je i dodijeljena nagrada Udruzi „Zvono“ za inkluzivni volonterski program „Volunteer New Deal“.  „Volunteer New Deal“ je projekt  koji u volonterske aktivnosti uključuje osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama te druge marginalizirane skupine u zajednici. Kroz ovaj program članovi udruge „Zvono“ od korisnika volonterskih usluga postaju pružatelji volonterskih usluga i svoja znanja, vještine i vrijeme daju zajednici.

Volonterski poslovi u koje se uključuju volonteri kroz ovaj program su poslovi u domovima za starije i nemoćne – druženje s korisnicima, pomoć oko čišćenja i prehrane, pomoć samačkim kućanstvima u ruralnim područjima, sudjelovanje u većim volonterskim aktivnostima u lokalnoj zajednici.
Zahvalnicu za poseban doprinos lokalnoj zajednici Volonterski centar Osijek uručio je i našem volonteru Željku Barjaktareviću koji se kroz program „Volunteer New Deal“ uključio u sve provedene aktivnosti i sudjelovao u svim volonterskim akcijama u lokalnoj zajednici.

Na ovoj prigodnoj svečanosti sudionicima je predstavljen i Projekt SOS-NET. Također su nazočni informirani o osnivanju Mreže pružatelja socijalnih usluga SOS-NET i skorom pokretanju web portala putem kojega će se organizirati Internet burza socijalnih usluga.

Udruga Jaglac obilježila Međunarodni dan osoba s invaliditetom i Međunarodni dan volontera

Udruga Jaglac iz Orahovice Svečano je obilježila Međunarodni dan osoba s invaliditetom i Međunarodni dan volontera organizacijom priredbe. Priredba je održana 04.12.2015. u 16:00 sati, u Hrvatskom domu kulture u Čačincima, gdje su članovi Kluba Jaglac i osobe s invaliditetom izveli predstavu „Priče iz Kockograda“.  Nakon toga slijedilo je  predstavljanje rada Udruge Jaglac, zahvala volonterima i donatorima. Voditeljica projekta Jasna Petrović je predstavila projekt i SOS-NET u čijoj provedbi Udruga „Jaglac sudjeluje kao partner. Također je predstavljena i novoosnovana Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET te najavljeno pokretanje web portala putem kojega će biti organizirana Internet burza socijalnih usluga za područje pet slavonskih županija.

Poziv na edukaciju „Strateško planiranje/ Operativni plan/ Timski rad/Upravljanje ljudskim resursima“

Edukacija „Strateško planiranje/ Operativni plan/ Timski rad/Upravljanje ljudskim resursima“ namijenjena je organizacijama civilnog društva koje se bave pružanjem neke od socijalnih usluga.

Edukacija ukupno traje 5 dana:

 • 2 dana: Strateško planiranje;
 • 1 dan: Operativno planiranje
 • 1 dan:Timski rad
 • 1 dan: Upravljanje ljudskim resursima.

Edukacija će biti organizirana za pet slavonskih županija, na dvije lokacije.

Za sudjelovanje na edukaciji se prijavljuju OCD, a za svaku temu imenuju svog predstavnika (predstavnici koji će sudjelovati  u radu ne moraju biti isti svih pet dana). Ovisno o poslovima koje obavljaju u OCD različite osobe mogu sudjelovati na edukaciji po temama.

Za sada je određen samo termin i lokacija prve dvodnevne edukacije:

Osijek- 08. I 09. Prosinca 2015. Godine u prostoru ZOO hotela, Sjevernodravska obala bb,

za OCD s područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

 Trajanje edukacija od 9 do 17 sati. Termini i lokacije preostale dvije radionice bit će određeni u dogovoru sa polaznicima edukacije.Prijave se primaju do 05. prosinca 2015. godine u 12 sati. Broj sudionika je ograničen, a lista sudionika će se definirati prema redoslijedu prijava. Potvrdu  prihvaćanja Vaše prijave  dobiti ćete do 07.prosinca u 12 sati na e-mail iz prijave.

Popunjenu prijavnicu pošaljite na e-mail: zvono@os.t-com.hr.

Polaznici će  po završetku edukacije dobiti potvrde o pohađanju.

S obzirom na sve složenije procedure  u apliciranju za sredstva za financiranje rada OCD potrebno je sustavno planiranje i upravljanje OCD. Jedan od alata i dokaza  da se ozbiljno pristupa poslu je i Strateški  i operativni plan organizacije koji se prilaže u dokumentaciji za natječaje. Za provedbu projekata nužan je timski rad, a za kontinuitet u radu pored financijskih sredstava nužno je i upravljanje ljudskim resursima kako bi se povećala konkurentnost OCD na tržištu.

Edukacija je sastavni dio projekta SOS-NET koji provodi  Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ s partnerima Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT)  iz Osijeka i  Udruženjem  „Baranja“ iz Luga.

Prijavni obrazac

Najava događaja – Okrugli stol za Osječko-baranjsku županiju

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ (iz Belišća) u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije iz Osijeka i  Udruženjem „Baranja“ iz Luga u okviru projekta  SOS-NET organizira okrugli stol na temu “Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“

Okrugli stol za Osječko-baranjsku županiju održat će se

 1. prosinca 2015. godine u 13,30 sati u prostorijama Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Osijek, Solarski trg 2. (kod restorana Kompa /stara zgrada Vodoprivrede).

Na okruglom stolu razgovarat će se o:

– komunikaciji  i suradnji dionika u sektoru socijalnih usluga na području OBŽ;

– provedenom istraživanju o stanju socijalnih usluga;

– Socijalnom planu  Osječko-baranjske županije koji je usvojila Županijska skupština OBŽ, a koji će predstaviti predstavnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb;

– novoosnovanoj Mreži pružatelja socijalnih usluga SOS-NET.

Očekivani sudionici okruglog stola su  predstavnici:

– centara za socijalnu skrb;

– ustanova socijalne skrbi;

–  JLS (gradova i općina);

– pružatelja socijalnih usluga te

–  organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem socijalnih usluga.

Projekt SOS-NET je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a ugovorna tijela  putem kojih je osigurana realizacija projekta su Ured za udruge Vlade RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

U  okviru projekta je planirano organiziranje pet okruglih stolova u pet slavonskih županija

Vrijednost odobrenog projekta je 746.144,00 kune iz Europskog socijalnog fonda.

Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.

Opći cilj projekta je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u pet slavonskih županija.

Svrha projekta je razviti kapacitete organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama i kreirati učinkovit model suradnje i komunikacije (vertikalne i horizontalne) među dionicima koji pružaju socijalne usluge.

 

Za dodatne informacije možete se obratiti voditeljici projekta, Jasni Petrović na broj 098/9598845 ili e-mail: jasna5rovic@yahoo.com.

POZIV- Okrugli stol-OSIJEK1