Close

Poziv na edukaciju „Strateško planiranje/ Operativni plan/ Timski rad/Upravljanje ljudskim resursima“

Edukacija „Strateško planiranje/ Operativni plan/ Timski rad/Upravljanje ljudskim resursima“ namijenjena je organizacijama civilnog društva koje se bave pružanjem neke od socijalnih usluga.

Edukacija ukupno traje 5 dana:

  • 2 dana: Strateško planiranje;
  • 1 dan: Operativno planiranje
  • 1 dan:Timski rad
  • 1 dan: Upravljanje ljudskim resursima.

Edukacija će biti organizirana za pet slavonskih županija, na dvije lokacije.

Za sudjelovanje na edukaciji se prijavljuju OCD, a za svaku temu imenuju svog predstavnika (predstavnici koji će sudjelovati  u radu ne moraju biti isti svih pet dana). Ovisno o poslovima koje obavljaju u OCD različite osobe mogu sudjelovati na edukaciji po temama.

Za sada je određen samo termin i lokacija prve dvodnevne edukacije:

Osijek- 08. I 09. Prosinca 2015. Godine u prostoru ZOO hotela, Sjevernodravska obala bb,

za OCD s područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

 Trajanje edukacija od 9 do 17 sati. Termini i lokacije preostale dvije radionice bit će određeni u dogovoru sa polaznicima edukacije.Prijave se primaju do 05. prosinca 2015. godine u 12 sati. Broj sudionika je ograničen, a lista sudionika će se definirati prema redoslijedu prijava. Potvrdu  prihvaćanja Vaše prijave  dobiti ćete do 07.prosinca u 12 sati na e-mail iz prijave.

Popunjenu prijavnicu pošaljite na e-mail: zvono@os.t-com.hr.

Polaznici će  po završetku edukacije dobiti potvrde o pohađanju.

S obzirom na sve složenije procedure  u apliciranju za sredstva za financiranje rada OCD potrebno je sustavno planiranje i upravljanje OCD. Jedan od alata i dokaza  da se ozbiljno pristupa poslu je i Strateški  i operativni plan organizacije koji se prilaže u dokumentaciji za natječaje. Za provedbu projekata nužan je timski rad, a za kontinuitet u radu pored financijskih sredstava nužno je i upravljanje ljudskim resursima kako bi se povećala konkurentnost OCD na tržištu.

Edukacija je sastavni dio projekta SOS-NET koji provodi  Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ s partnerima Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT)  iz Osijeka i  Udruženjem  „Baranja“ iz Luga.

Prijavni obrazac

Skip to content