Close

Najava događaja - Okrugli stol za Osječko-baranjsku županiju

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ (iz Belišća) u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije iz Osijeka i  Udruženjem „Baranja“ iz Luga u okviru projekta  SOS-NET organizira okrugli stol na temu “Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“

Okrugli stol za Osječko-baranjsku županiju održat će se

  1. prosinca 2015. godine u 13,30 sati u prostorijama Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Osijek, Solarski trg 2. (kod restorana Kompa /stara zgrada Vodoprivrede).

Na okruglom stolu razgovarat će se o:

– komunikaciji  i suradnji dionika u sektoru socijalnih usluga na području OBŽ;

– provedenom istraživanju o stanju socijalnih usluga;

– Socijalnom planu  Osječko-baranjske županije koji je usvojila Županijska skupština OBŽ, a koji će predstaviti predstavnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb;

– novoosnovanoj Mreži pružatelja socijalnih usluga SOS-NET.

Očekivani sudionici okruglog stola su  predstavnici:

– centara za socijalnu skrb;

– ustanova socijalne skrbi;

–  JLS (gradova i općina);

– pružatelja socijalnih usluga te

–  organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem socijalnih usluga.

Projekt SOS-NET je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a ugovorna tijela  putem kojih je osigurana realizacija projekta su Ured za udruge Vlade RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

U  okviru projekta je planirano organiziranje pet okruglih stolova u pet slavonskih županija

Vrijednost odobrenog projekta je 746.144,00 kune iz Europskog socijalnog fonda.

Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.

Opći cilj projekta je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u pet slavonskih županija.

Svrha projekta je razviti kapacitete organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama i kreirati učinkovit model suradnje i komunikacije (vertikalne i horizontalne) među dionicima koji pružaju socijalne usluge.

 

Za dodatne informacije možete se obratiti voditeljici projekta, Jasni Petrović na broj 098/9598845 ili e-mail: jasna5rovic@yahoo.com.

POZIV- Okrugli stol-OSIJEK1

Skip to content