Close

Završetak projekta Klub samozastupnika Valpovštine

Skupina 5 mladih volontera Inkluzivne kuće Zvono su tijekom 2023. i 2024. godine provodili projekt
Europskih snaga solidarnosti pod nazivom Klub samozastupnika Valpovštine.

Projekt je trajao od 01. srpnja 2023. godine do 30. lipnja 2024. godine.

Klub samozastupnika udruge Zvono djeluje od 2011. godine. 15 članova kluba (korisnika udruge
Zvono) aktivno radi na razvoju samoodređenja i samozastupanja tj. govorenja i djelovanja u vlastito
ime.
Provedbom ovog projekta se klub samozastupnika želi proširiti na područje Valpovštine.
Također, provedbom projekta želi se osobama s invaliditetom s područja Valpovštine pružiti prilika za
razgovor o različitim temama, pružiti im razumljive informacije koje su im potrebne za donošenje
odluka, uključiti ih u donošenje velikih i malih odluka u svom životu, razumijevanje izbora koje imaju i
koje odluke mogu donijeti, upoznati ih s posljedicama tih odluka te ukazati im na mogućnosti
griješenja, učenja na pogreškama i preuzimanju odgovornosti za svoje odluke.
Prije svega, važno nam je napomenuti da su 4 od 5 volontera koji su provodili ovaj projekt osobe s
invaliditetom, što je baš u duhu ovog projekta. Projekti ovog tipa su zahtjevni za provedbu te je stoga
mladim ljudima važno pružiti podršku.

Mladi volonteri su imali priliku sudjelovati u nizu edukacija. Na mjesečnoj bazi imali su podršku
mentora i drugih stručnjaka udruge Zvono.
U projekt je uključeno 15 osoba s invaliditetom, od čega su 4 volonteri koji provode projekt te 11
krajnjih korisnika odnosno članova Kluba samozastupnika i/ili korisnika poludnevnog boravka
Inkluzivne kuće Zvono.

Ovim projektom stvorio se utjecaj na:
– osobe s invaliditetom koje su se osnažile i stekle samopouzdanje i veći stupanj samostalnosti;
– mlade volontere uključene u aktivnosti, koji su razvijali svoje komunikacijske, socijalne i
emocionalne kompetencije, vještine planiranja i provedbe projekata, rada s osobama s invaliditetom
te su stekli vrijedno iskustvo i znanja;
– cijelu lokalnu zajednicu, kroz uključivanje mladih i osoba s invaliditetom sa područja Valpovštine,
kroz poticanje suradnje članova srodnih udruga i organizacija (poput Udruge osoba s invaliditetom
„MI“ Valpovo ili Likovne udruge Bel-Art Belišće) te kroz razvoj aktivnog građanstva – kroz same
aktivnosti Kluba, zagovaranjem, volontiranjem, sudjelovanjem u društvu kako bi se osobe s
invaliditetom bile vidljive.

Tijekom 12 mjeseci provedbe provedeno je 30 radionica za članove Kluba odnosno osobe s
invaliditetom, a teme su bile raznolike:
– Prava osoba s invaliditetom (koja su, što uključuju i kako ih ostvariti);
– Informiranje (važnost informiranosti, kako i gdje tražiti informacije te kako prepoznati
provjeriti vjerodostojnost informacija);
– Samozastupanje (što je samozastupanje i zašto je ono važno sa OSI);
– Potrebe i poteškoće OSI u lokalnoj zajednici;
– Inkluzivni dizajn i razumna prilagodba;
– Digitalni alati za promociju;

– Javno komuniciranje;
– Ponavljanje utvrđenog znanja;
– Samostalnost i podrška;
– Posjet uredu Pravobraniteljice za OSI u Zagrebu;
– Internet kampanje i brainstorming;
– Uređivanje videa i umjetna inteligencija;
– Pismo samom sebi – vježbe dizanja samopouzdanja;
– Dan za kulturu;
– Planiranje Volonterske akcije;
– Međuljudski odnosi;
– Priprema materijala za volontersku akciju;
– Volonterska akcija u SOS Dječjem selu Ladimirevci;
– Vježbe digitalnih i informatičkih vještina;
– Vježbe rada na računalu;
– Priprema materijala za podcast;
– Alternativni načini ekspresije;
– Javno prezentiranje;
– Kreativna radionica;
– Volonterska akcija – dom za starije i nemoćne Šag;
– Završna konferencija i piknik na Jankovcu.

Iako se bližimo kraju provedbe projekta, to ne znači da će aktivnosti Kluba prestati. Članovi Kluba
samozastupnika se sastaju svake srijede u prostorijama Inkluzivne kuće Zvono, a i sada, ova nova
znanja i vještine koje su članovi stekli su im dala vjetar u leđa i inspiraciju za nove aktivnosti.

Što se tiče projekata Europskih snaga solidarnosti, Inkluzivna kuća planira aplicirati na nadolazeće
natječaje Agencije za mobilnost i projekte EU kako bismo nastavili pružati priliku mladim volonterima
za kreativan rad, učenje i razvijanje vlastitih vještina i kompetencija.

Projekt je financirala Europska Unija, a provodio se uz pomoć Agencije za mobilnost i programe EU.

Skip to content