Close

Poziv - Okrugli stol u Slavonskom Brodu

Okrugli stol u Slavonskom Brodu na temu “Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“ za područje Brodsko-posavske županije

Okrugli stol će se održati u Slavonskom Brodu, 28.siječnja 2016. godine u 13 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, Naselje Slavonija I bb.

Svrha organizacije Okruglog stola na temu  „Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“  je okupljanje dionika u sektoru socijalnih usluga s područja Brodsko – posavske županije radi poticanja kontinuirane komunikacije i suradnje u procesu planiranja, organiziranja i pružanja socijalnih usluga.

Okrugli stol organizira Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ (iz Belišća) u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije iz Osijeka i  Udruženjem „Baranja“ iz Luga, a u okviru  projekta  SOS-NET.

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a ugovorna tijela  putem kojih je osigurana realizacija projekta su Ured za udruge Vlade RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Do sada je organizirano četiri okrugla stola u Vinkovcima, Virovitici, Požegi i Osijeku

Vrijednost odobrenog projekta je 746.144,00 kune iz Europskog socijalnog fonda.

Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodi se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.

Opći cilj projekta je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u pet slavonskih županija.

Svrha projekta je razviti kapacitete organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama i kreirati učinkovit model suradnje i komunikacije (vertikalne i horizontalne) među dionicima koji pružaju socijalne usluge.

 

Za dodatne informacije možete se obratiti voditeljici projekta, Jasni Petrović na broj 098/9598845 ili e-mail: jasna5rovic@yahoo.com.

POZIV- Okrugli stol-SLAVONSKI BROD

 

Skip to content