Close

Završetak projekta Pogled u sebe

Ovoga mjeseca završava projekt Pogled u sebe.

Tijekom 2022. godine kroz projekt su financirane edukacije za stručnjake koji rade s osobama s invaliditetom, organizirane su i provedene psihosocijalne podrške i individualni razgovori s osobama s invaliditetom.

Ciljevi projekta su:

  • osnaživanje udruga koje pružaju socijalne usluge u lokalnoj zajednici kroz edukaciju stručnjaka
  • osnaživanje krajnjih korisnika kroz radionice, individualno savjetovanje i psihosocijalnu podršku.

Projekt financira Grad Belišća iz Proračuna Grada Belišća za 2022. godinu.

Skip to content