Close

Održan sastanak s članicom neformalne mreže SOS- NET u Vukovaru

Dana 23. siječnja 2015. godine članovi projektnog tima projekta SOS-NET obavili su radni posjet članici, za sada neformalne, mreže SOS-NET koja djeluje na području Vukovarsko srijemske županije. Sastanak je održan u Vukovaru s predstavnicima Udruge žena Vukovar i Udruge invalida rada iz Vukovara.

Tema sastanaka bila je  predstavljanje projekta SOS-NET i suradnja na provedbi aktivnosti. Udruga žena Vukovar i Udruge invalida rada iz Vukovara će se uključiti u provedbu projektnih aktivnosti na području Vukovarsko-srijemske županije. Prva aktivnost u provedbi kojih  će udruge sudjelovati  bit će istraživanje o ponudi i potrebama za socijalnim uslugama na području pet slavonskih županija.

Skip to content