Close

Edukacija “Upravljanje projektnim ciklusom” u Požegi

Prema planu i programu projektnih aktivnosti u sklopu projekta SOS-NET provedena je edukacija Upravljanje projektnim ciklusom u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta OBRIS u Požegi, s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva na području 3 slavonske županije: Virovitičko-podravske, Požeško- slavonske i Brodsko-posavske županije. Organizacijom i provedbom ove edukacije u trajanju od 120 sati, provedene od 30 travnja do 8.lipnja 2015., pružena je mogućnost OCD koje se bave pružanjem socijalnih usluga da delegiraju svog predstavnika temeljem javnog poziva.  Odabrano je  7 predstavnika iz 4 OCD-a  koji su tijekom ove edukacije,  usvojili potrebna znanja  i vještine za pripremu i provedbu projekata.  Svi kandidati aktivno su sudjelovali u edukaciji i uspješno položili završni ispit  8.lipnja 2015.g.

Skip to content