Close

Edukacija “Kampanja”

U sklopu projekta „Mjesto za sve“ u organizaciji Centra za kulturne djelatnosti uz partnera na projektu Urban fest Osijek, 16. listopada 2015. u zgradi Coworking Osijek, J. J. Strossmayera 341, održana je radionica pod nazivom Kampanja. Na radionici su sudjelovali predstavnici organizacija civilnog društva sa područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije koji su imali priliku usvojiti i/ili unaprijediti svoja praktična znanja i vještine potrebne za razvijanje uspješnih, relevantnih i izvedivih medijskih kampanja koje će pridonijeti boljoj i većoj vidljivosti udruge te jačanju kapaciteta udruge. Na radionici sam imao priliku s medijskim profesionalcima razgovarati o procesu razvijanja medijske kampanje i upoznati se sa primjerima uspješnih medijskih kampanja.

 

Skip to content