Close

Edukacija "Kako se približiti medijima"

U okviru programa ŠALTER predstavnici Udruge Zvono su 12. i 13. studenog 2015. sudjelovali na edukaciji “Kako se približiti medijima?” Edukaciju je vodio novinar koji je svoje višegodišnje iskustvo i znanje pokušao prenijeti na predstvanike neprofitnih organizacija kako bi poboljšali vidljivost i komunikaciju s medijima.

Neke od tema koje su bile dio edukacije su:

  • Uvod u odnose s medijima (medijska podjela prema vrsti, načinu poslovanja i stupnju slobode)
  • Struktura medija i način funkcioniranja
  • Komunikacija sa svrhom pobuđivanja interesa (komunikacijski obrasci između medija i interesnih skupina)
  • Kapital i mediji: a) politika i dnevni interes; b) marketing; c) pojedinac i treća osoba (usluga i moral)
  • Krizno komuniciranje
  • “Information Dropper”: strukturirani koncept puta informacije, od ideje do konačne objave

 

Skip to content