Završen projekt Kao prijatelji

U četvrtak, 28. ožujka 2019. završen je projekt “Kao prijatelji” koji je udruga Zvono provodila od 28. ožujka 2017. Projekt “Kao prijatelji” financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a bio je usmjeren na pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom.
Tijekom projekta za 9 osoba s invaliditetom osigurana je usluga osobnog asistenta, a opći cilj projekta bio je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom. Osobni asistenti pružali su osobama s invaliditetom podršku u svakodnevnim aktivnostima u kućanstvu i lokalnoj zajednici, a zajedničkim snagama radili su na osamostaljivanju osoba s invaliditetom te na pripremi za samostalan život i život uz podršku.
Tijekom projekta provedena je i edukacija osobnih asistenata i korisnika usluge osobne asistencije. Tijekom edukacije sudionici su sudjelovali na sljedećim tematskim cjelinama: uvod u osobnu asistenciju, aktivna podrška za osobe s invaliditetom, komunikacijske vještine i rješavanje sukoba.
Osobni asistenti redovito su se sastajali na sastancima tijekom kojih su dobivali podršku projektnog tima u obavljanju svojih svakodnevnih zadataka.
Udruga Zvono u sljedećem razdoblju očekuje nastavak provedbe projekta te pružanje usluge osobne asistencije za 18 osoba s invaliditetom.

Završena edukacija osobnih asistenata

Udruga Zvono je 28. ožujka 2017. započela s provedbom projekta „Kao prijatelji“ koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a ukupna vrijednost projekta je 1.189.732,62 kn.

Opći cilj projekta je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, a kroz projekt se osigurava usluga osobnog asistenta za devet osoba s invaliditetom.

Jedna od projektnih aktivnosti je i edukacija osobnih asistenata i korisnika usluge osobne asistencije. Tematske cjeline edukacije su uvod u osobnu asistenciju, aktivna podrška za osobe s invaliditetom, komunikacijske vještine te rješavanje sukoba.

Tijekom kolovoza i rujna završen je proces edukacije osobnih asistenata koji je započeo početkom srpnja kada su osobni asistenti, korisnici i članovi obitelji sudjelovali na radionicama „Uvod u osobnu asistenciju“ i „Aktivna podrška za osobe s invaliditetom“.

Treći i četvrti dio edukacije odnosili su se na jačanje komunikacijskih vještina te na razvoj vještina rješavanja sukoba. Sudionici su se tijekom edukacije upoznali s načinima komunikacije, osnovnim značajkama nenasilne komunikacije te s upotrebom „ja“ poruka u rješavanju sukoba i u svakodnevnoj komunikaciji.

Osobni asistenti, korisnici osobne asistencije i članovi njihovih obitelji zajednički su sudjelovali na praktičnim radionicama tijekom kojih su radili na unaprjeđenju svojih komunikacijskih vještina koje će im pomoći u svakodnevnoj međusobnoj komunikaciji.

Na edukaciji je sudjelovalo 9 osobnih asistenata, korisnici osobne asistencije i članovi njihovih obitelji. Kroz kombinaciju praktičnog rada i predavanja sudionici su poboljšali svoje vještine komunikacije te su imali priliku upoznati se s nenasilnim rješavanjem sukoba.

Kao prijatelji

Udruga Zvono je 28. ožujka 2017. započela s provedbom projekta “Kao prijatelji” koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a ukupna vrijednost projekta je 1.189.732,62 kn.
Opći cilj projekta je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije. Projekt „Kao prijatelji’“ završava 28. ožujka 2019. godine. Kroz projekt radi se na osnaživanju osoba s invaliditetom, na jačanju njihovih kompetencija za uključivanje u svakodnevni život lokalne zajednice kroz uslugu osobne asistencije. Osobni asistenti osobama s invaliditetom pružaju podršku u svakodnevnom funkcioniranju, u obavljanju svakodnevnih aktivnosti te u osamostaljivanju i osnaživanju za samostalan život i život uz podršku.
Kroz projekt “Kao prijatelji” pruža se usluga osobne asistencije za 9 osoba s invaliditetom.