Close

Završena edukacija osobnih asistenata

Udruga Zvono je 28. ožujka 2017. započela s provedbom projekta „Kao prijatelji“ koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a ukupna vrijednost projekta je 1.189.732,62 kn.

Opći cilj projekta je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, a kroz projekt se osigurava usluga osobnog asistenta za devet osoba s invaliditetom.

Jedna od projektnih aktivnosti je i edukacija osobnih asistenata i korisnika usluge osobne asistencije. Tematske cjeline edukacije su uvod u osobnu asistenciju, aktivna podrška za osobe s invaliditetom, komunikacijske vještine te rješavanje sukoba.

Tijekom kolovoza i rujna završen je proces edukacije osobnih asistenata koji je započeo početkom srpnja kada su osobni asistenti, korisnici i članovi obitelji sudjelovali na radionicama „Uvod u osobnu asistenciju“ i „Aktivna podrška za osobe s invaliditetom“.

Treći i četvrti dio edukacije odnosili su se na jačanje komunikacijskih vještina te na razvoj vještina rješavanja sukoba. Sudionici su se tijekom edukacije upoznali s načinima komunikacije, osnovnim značajkama nenasilne komunikacije te s upotrebom „ja“ poruka u rješavanju sukoba i u svakodnevnoj komunikaciji.

Osobni asistenti, korisnici osobne asistencije i članovi njihovih obitelji zajednički su sudjelovali na praktičnim radionicama tijekom kojih su radili na unaprjeđenju svojih komunikacijskih vještina koje će im pomoći u svakodnevnoj međusobnoj komunikaciji.

Na edukaciji je sudjelovalo 9 osobnih asistenata, korisnici osobne asistencije i članovi njihovih obitelji. Kroz kombinaciju praktičnog rada i predavanja sudionici su poboljšali svoje vještine komunikacije te su imali priliku upoznati se s nenasilnim rješavanjem sukoba.

Skip to content