Close

Zvonu akreditacija Europske volonterske službe

Na adresu Udruge djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ Belišće ovih je dana stigla odluka o akreditaciji udruge za aktivnosti slanja volontera u okviru Europske volonterske službe o čemu je odlučila Agencija za mobilnost i programe EU.<!–more–>
Udruga „Zvono“ u svojoj je prijavi vrlo jasno i struktuirano obrazložila svoju motivaciju za slanjem volontera u okviru Europske volonterske službe, a kako se udruga bavi mladima s poteškoćama u razvoju smatra se kako će uključenost u međunarodno volontiranje pridonijeti kapacitetima organizacije, ali dati i značajan doprinos lokalnoj zajednici koja se tek treba u potpunosti razviti. Akreditacija je važeća u periodu od 3 godine, a bit će biti upisana u bazu organizacija akreditiranih za slanje volontera u okviru Europske volonterske službe i objavljena na internet stranici Europske komisije.

Skip to content