Close

Započeo projekt "Kao prijatelji 2"

Udruga Zvono započela je s provedbom projekta pod nazivom ”Kao prijatelji 2”, koji je odobren u sklopu poziva za Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt „Kao prijatelji 2“ sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 2.324011,42 kuna i trajat će 29 mjeseci. Ciljna skupina projekta je 18 odraslih osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima.

Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost, unaprijediti kvalitetu života i poticati samostalnost i neovisno življenje osoba s najtežim stupnjem invaliditeta te poticati njihovo ravnopravno sudjelovanje u životu zajednice. Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja. Kroz aktivnosti projekta širit će se pozitivna iskustva osobne asistencije, a korisnici i njihove obitelji će imati svakodnevnu podršku za poboljšanje kvalitete življenja.

Projekt nudi uređenu i kvalitetnu socijalnu uslugu podrške za osobe s najtežim invaliditetom u lokalnoj zajednici. Program slijedi politiku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i oslanja se na dokumente koji su relevantni u RH: Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007. 2015.; Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. – 2020.); Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, broj 6/07 i 5/08); Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom.

Skip to content