Close

Udruga Zvono provodi projekt "Psihosocijalna podrška za mlade s invaliditetom"

Udruga Zvono započela je s provedbom projekta pod nazivom “Psihosocijalna podrška za mlade s invaliditetom”. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku jednokratnih financijskih podrški. Projekt traje pet mjeseci, a završava 30. travnja 2019.
Cilj pružanja psihosocijalne podške za mlade s inaliditetom je omogućiti kvalitetniji život, naučiti ih znanjima i vještinama za uključivanje u život lokalne zajednice te ih osnažiti za samostalniji i neovisniji život.
Stručna podrška omogućava razvijanje samopouzdanja i izgradnju autonomije, a osim podrške mladima s invaliditetom radit će se i na osnaživanju osoba koje svakodnevno rade s mladima s invaliditetom.
Psihosocijalna pšodrška organizirana je kroz radionice, grupni i individualan rad, a mladi kroz aktivnosti razvijaju i unaprjeđuju vještine komunikacije, samopouzdanje, socijalne vještine, ali i vještine potrebne za svakodnevan život u lokalnoj zajednici. Neke od tema radionica su: komunikacijske vještine, emocije, empatija, nasilje, samopoštovanje, slika o sebi, grupna kohezija.

Skip to content