Objave

RADIONICE PO ŠKOLAMA NA TEMU „Osnivanje volonterskih klubova“

Zaposlenice Lokalnog volonterskog centra Zvono tijekom listopada i studenog 2014.godine nastavljaju provođenje aktivnosti usmjerene na programe za učenike osnovnih i srednjih škola kroz koje će se omogućiti bolja međugeneracijska komunikacija, uključivanje učenika u život lokalne zajednice, povećanje prilika za utjecaj na formiranje lokalnih politika te primjena stečenih kompetencija u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju.

U 18 razreda osnovnih škola u Belišću, Veliškovcima, Valpovu, Bizovcu i Petrijevcima te u Srednjoj školi Valpovo održane su radionice gdje su učenici pokazali svoje znanje o osnovnim značajkama volonterstva te su iznijeli svoje stavove, mišljenje i ideje o tome kako zamišljaju osnivanje i funkcioniranje volonterskih klubova u svojim školama, tko bi ih trebao voditi, kojim će se aktivnostima baviti i koja će uloga kluba biti u školi.

Učenicima je ukazano na potrebu uključivanja djece s poteškoćama u različite volonterske akcije i na njihov doprinos u pružanju pomoći drugim osobama u potrebi. S obzirom da su mladi jako aktivni u društvenim mrežama pružena im je mogućnost da svoj volonterski angažman objave i putem interneta u novoj burzi volonterskog rada koja je u izradi i bit će postavljena na stranici Lokalnog volonterskog centra Zvono.

Učenici su pokazali zavidnu razinu znanja o značajkama volonterskog angažmana, puno učenika je već sada aktivno i sudjeluju u različitim programima pomoći, ali se i kod većine učenika pokazala želja za sudjelovanjem u volonterskim akcijama kluba u svojoj školi.

Edukacija „Inkluzivno volontiranje“

Lokalni volonterski centar Zvono nastavlja provođenje projekta pod nazivom ZRNO 2 kojeg  sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Nositelj projekta ZRNO 2 je Udruga „Zvono“- Lokalni volonterski centar, a partneri u projektu su Grad Belišće, Osnovna škola Ivana Kukuljevića Belišće i Osnovna škola Matije Petra Katančića Valpovo.

Tijekom rujna i listopada 2014. provedeno je 5 radionica na temu „Inkluzivno volontiranje“ za 20 članova udruge „Zvono“ koje je održala Tena Anić, prvostupnica rehabilitacije.

Polaznici  radionica educirali su se na  teme:

– tko je volonter i zašto ljudi volontiraju

– prava i obveze volontera

– prava i obveze organizatora volontiranja

– inkluzivno volontiranje

– volontiranje u timovima

– odredbe Zakona o volonterstvu

– naknada/nagrada za volontere.

Sve su radionice sadržajno prilagođene osobama s intelektualnim teškoćama. Sudionici su zajednički dolazili do zaključaka i samostalno pokušavali definirati različite termine poput volontiranja, inkluzivnog volontiranja, prava i obveza volontera i slično.

Zaključak je da i osobe s intelektualnim teškoćama žele i mogu dati svoj doprinos društvu na način da će pomagati drugim osobama u potrebi i tako i sami ostvariti volonterski angažman i promociju volonterstva na našem području.

Osim ove edukacije, do sada je održano 5 radionica za osnivanje volonterskih klubova u osnovnim školama Petrijevci i Bizovac, a u pripremi su još radionice za Srednju školu Valpovo i osovne škole Belišće, Veliškovci i Valpovo.

Na radionicama su djeca obnovila svoje znanje o osnovnim vrednotama volonterstva i zakonskom okviru, izložila su svoje stavove i ideje kako bi volonterski klubovi trebali funkcionirati, tko bi ih trebao voditi i koje će sve volonterske akcije obavljati u svojim sredinama.

Nastavak projekta „ZRNO“

Lokalni volonterski centar Zvono od 1. kolovoza 2014.godine nastavlja provođenje projekta pod nazivom ZRNO 2 kojeg sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih, a koji je započet prošle godine. Nositelj projekta ZRNO 2 je Udruga „Zvono“- Lokalni volonterski centar, a partneri u projektu su Grad Belišće, Osnovna škola Ivana Kukuljevića Belišće i Osnovna škola Matije Petra Katančića Valpovo. Projektne aktivnosti provodit će se zaključno s 31. srpnja 2015.godine. Opći cilj predloženog projekta Zrno 2 je organizirati aktivnosti usmjerene na programe za učenike osnovnih i srednjih škola kroz koje će se omogućiti bolja međugeneracijska komunikacija, uključivanje u život lokalne zajednice, povećati prilike za utjecaj na formiranje lokalnih politika te stečene kompetencije primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju. S obzirom da su prošlogodišnje aktivnosti bile usmjerene na promoviranje volonterstva i edukaciju djece u ruralnoj sredini gradova Belišća i Valpova (područne osnovne škole i osnovne škole u manjim mjestima), nastavkom projekta ćemo na praktičan način oplemeniti njihove dosadašnje spoznaje te omogućiti provođenje volonterskih programa.

ZRNO 2 će u svojoj provedbi obuhvatiti sljedeće aktivnosti:

– Ažuriranje i nadopunjavanje baze podataka volontera i baze podataka organizacija u LVC Zvono

– Pokretanje burze informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada

– Osnivanje volonterskih klubova u osnovnim školama i srednjoj školi

– Djecu osnovnoškolske i srednjoškolske dobi uključiti u volonterske aktivnosti za lokalnu zajednicu kroz novoformirane volonterske programe

– Inkluzivne volonterske timove uključivati u programe volontiranja

– Utemeljiti godišnju nagradu za volontere

– Osiguranje redovnog rada LVC-a (edukacije, sudjelovanja u manifestacijama, jačanje suradnje u Hrvatskoj mreži volonterskih centara)

– Osiguranje vidljivosti i medijska promidžba projekta.