Close

Soft Skill Akademija za OSI u Zvonu

Od 13.02.2023. do 20.02.2023. u Inkluzivnoj kući Zvono Belišće održana je edukacija Soft Skill Akademija za osobe s invaliditetom s ciljem usavršavanja komunikacijskih i organizacijskih vještina
kako bi se bolje pripremili za tržište rada.

Neke od tema koje su bili obrađene kroz 6 dana edukacije su: Komunikacijske vještine, Verbalna i neverbalna komunikacija, Kreativno razmišljanje, Konflikt i rješavanje problema, Organizacijske
vještine te Timski rad, fleksibilnost i prilagodljivost.

Edukacija je provedena u sklopu projekta Inklutour, a vodile su je Sanja Kovačić, voditeljica neformalnih obrazovnih programa i Ivančica Bulut, voditeljica senzornog izletišta.
Projekt Inklutour započeo je u ožujku 2022. i provodit će se sve do studenog 2023. godine. Projekt je financiran iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava u sklopu Poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.

Skip to content