Close

Rezultati projekta Akademija medijske pismenosti

Inkluzivna kuća Zvono provela je projekt Europskih snaga solidarnosti u razdoblju od 01. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023. godine.

Akademija medijske pismenosti pružila je priliku osobama iz skupine smanjenih mogućnosti (osobama s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom) za razvoj digitalnih vještina i kompetencija te ostvarivanje medijske pismenosti. Također, cilj projekta je boriti se protiv dezinformiranja i diskriminacije, uključivanjem marginaliziranih skupina u projektne aktivnosti.

Provedbom projekta mladi volonteri razvili su svoje vještine i kompetencije te ih se potaknulo na potaknuti za aktivno uključivanje u društvo.

Projekt je imao znatan utjecaj na razvoj vještina i kompetencija mladih volontera.
Utjecaj na mlade:
– razvili su komunikacijske, socijalne i emocionalne vještine
– razvili su vještine informatičke tehnologije
– upoznati su s procesom provedbe projekata i projektnih aktivnosti
– aktivno su se uključili u zajednicu
– potaknuta je inicijativa, proaktivnost, kreativnost i poduzetništvo kod mladih
– stekli su vrijedno životno iskustvo koje će im pomoći pri zapošljavanju

Projektom smo uspjeli obuhvatiti našu ciljanu skupinu – osobe s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.
U aktivnosti projekta je uključeno 12 osoba s teškoćama u razvoju/osoba s invaliditetom.

Ciljana skupina je imala priliku razvijati vještine informatičke tehnologije (rad na računalu, laptopu, tabletu, fotoaparatu, projektoru, upoznati se s operativnim sustavima na raznim platformama, softverom, aplikacijama, internetom), medijsku pismenost (upoznati se s medijima, utjecajem medija na našu percepciju, osjećaje i sl.) te upoznati se s dobrim navikama i opasnostima korištenja informatičke tehnologije, medija i interneta.
Za neke sudionike projekta je ovo bio prvi doticaj s različitim vrstama informatičke tehnologije, dok su neki sudionici imali priliku dodatno razviti svoje već postojeće znanje i usvojiti važne vještine vezane uz korištenje istih.
Sudionici su izrazili veliki interes za radionice i zadovoljstvo novim sadržajem poludnevnog boravka Inkluzivne kuće Zvono, koji je ponuđen u sklopu aktivnosti ovog projekta.

Projekt je osigurao novi sadržaj poludnevnom boravku Inkluzivne kuće Zvono te tako direktno utjecao na lokalnu zajednicu, uključujući marginaliziranu skupinu osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u radionice.
Provedbom projekta se osobama s teškoćama u razvoju pružila prilika za educiranje i upoznavanje s informacijskom tehnologijom, prilika za ostvarivanjem medijske pismenosti u skladu s njihovim sposobnostima.
Mladi volonteri uključeni u ovaj projekt razvijali su sposobnosti i vještine vođenja radionica i edukacija, vještine timskog rada, prijenosa znanja vezanih uz korištenje digitalnih tehnologija na korisnike, naučili su kako raditi s osobama s teškoćama u razvoju, proširili su svoju socijalnu mrežu i obogatili su vlastito znanje. Korisnicima su omogućeni novi sadržaji i prilika za učenje, za savladavanje jednostavnih vještina, upoznavanje s medijima i različitom informacijskom tehnologijom, s kojom se većina u vlastitom domu nije imala prilike upoznati. Time se stvorio učinak i na lokalnu zajednicu, koja je bogatija za nove programe i sadržaje za osobe s teškoćama u razvoju, kojih nedostaje na našem području, a informacijska tehnologija postaje dostupna i za druge udruge iz naše lokalne zajednice kojima je ista potrebna u radu s ovom populacijom ili u provedbi radionica i edukacija, a ista će se koristiti i u daljnjem radu poludnevnog boravka Inkluzivne kuće Zvono.

Informatička tehnologija nabavljena u sklopu projekta nastaviti će se koristiti za aktivnosti poludnevnog boravka Inkluzivne kuće Zvono, te će biti dostupna ostalim organizacijama i skupinama mladih u lokalnoj zajednici za potrebe edukacija, radionica i sličnih aktivnosti.

Vještine i kompetencije koje su mladi volonteri i osobe s teškoćama u razvoju razvili služe kao dobar temelj za daljnji rast i razvoj obje skupine ljudi, te kao takve direktno utječu na razvoj društva i lokalne zajednice. Mladi su se aktivno uključili u zajednicu, stekli vrijedno iskustvo koje će im pomoći pri zapošljavanju.

Projekt je financirala Europska Unija, a provodio se uz pomoć Agencije za mobilnost i programe EU.

Skip to content