Close

Radionice na temu Zdrava prehrana - jednostavna jela

Naši članovi 14. siječnja 2023. godine sudjelovali su na radionicama na temu Zdrava prehrana jednostavna jela u okviru projekta „Obrazovanje uSmjereno Iskustvom“ – koje je organizirala Srednja strukovna škola Marko Babić Vukovar.

Radionicu su održali chefovi Melkior Bašić i Damir Tomljanović.

Na radionici su sudjelovale osobe s invaliditetom, polaznici formalnog obrazovanja odraslih i učenici škole.

Cilj ovoga događaja je upoznati sudionike sa zdravim načinom prehrane pripremom jednostavnih jela, prikazati i osvijestiti utjecaj hrane i načina kuhanja na cjelokupno zdravlje te im dati poticaj i motivaciju za istraživanje i kreativnost u kuhanju.

 

Skip to content