Close

Projekt "Socijalno uključivanje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama kroz njihov aktivni doprinos društvu"

U srpnju 2020. godine započeo je projekt “Socijalno uključivanje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama kroz njihov aktivni doprinos društvu”.
Projekt provodi Udruga Korablja, Zagreb, a partneri na projektu su Centar za rehabilitaciju Zagreb, Udruga Zvono Belišće i Udruga Korak dalje Daruvar.

Projekt odgovara na potrebe odraslih osoba s intelektualnim teškoćama (OIT) za uključivanjem u lokalnu zajednicu, uključujući ih na inovativan način ne samo kao primatelje socijalnih usluga već kao partnere u izgradnji lokalne zajednice četiriju potpomognutih županija i Grada Zagreba. Projekt odgovara na potrebe članova obitelji za podrškom u obiteljskom domu i izvan njega te na potrebu za predahom od kontinuirane skrbi za člana s teškoćama. Projektom će se ojačati kapaciteti stručnjaka četiriju partnerskih organizacija uključenih u projekt te ostalih pružatelja socijalnih usluga u zajednici.

Ciljevi:
Socijalno uključivanje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama kroz njihov aktivni doprinos društvu, ojačavanje kapaciteta stručnog tima.

Rezultati:
1. Minimalno 44 odrasle osobe s intelektualnim teškoćama primile su socijalne usluge u lokalnoj zajednici te su aktivno doprinijele u izgradnji društva
2. Minimalno 48 članova obitelji / udomiteljskih obitelji primilo je podršku kroz projektne aktivnosti
3. 30 stručnjaka osposobljenih u području socijalnih usluga i zaštite mentalnog zdravlja

Projekt u vrijednosti 1.435.935,67 HRK u cijelosti financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta: 1. srpnja. 2020. – 1. ožujka. 2022.

Skip to content