Close

Pro-NGO: kvalitetnijim upravljanjem do društvenih promjena

Pro-NGO – kvalitetnijim upravljanjem do društvenih promjena je projekt usmjeren na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. Nositelj projekta je Udruženje za razvoj kulture „URK“ iz Zagreba, a provodi se u partnerstvu s još 5 organizacija iz Hrvatske te norveškim partnerom. Financijska podrška iznosi 200.000 EUR, a projekt traje 36 mjeseci.

Inovativnim pristupom i uključivanjem samih organizacija u dizajniranje rješenja ovaj projekt na jedinstven način omogućuje zajedničko kreiranje alata za poboljšanje financijsko- administrativnog poslovanja OCD-a i jačanje kapaciteta u području javnog komuniciranja društvenog doprinosa organizacija civilnog društva (OCD).

Alati kojima organizacije trenutno upravljaju administracijom i financijama su za razinu složenosti i većinu njihovih potreba nedostatni, dok kreativna rješenja dostupna na hrvatskom jeziku izostaju. Naša cjelokupna intervencija osnažuje kapacitete OCD-a u području financija i administracije, razvija inovativne alate koji ostaju organizacijama civilnog društva i nakon završetka ovog projekta te unaprjeđuje komuniciranje o važnosti snažnog civilnog društva.

Predložena rješenja su utemeljena na dugogodišnjem iskustvu organizacija u partnerskom konzorciju, njihovim društveno poduzetničkim inicijativama koje im dodatno omogućavaju široku međusektorsku perspektivu i iskustvo („URK“ i iskustvo rada s društvenim poduzećem Močvara d.o.o.; Gong i iskustvo rada s društvenim poduzećima GRIF usluge d.o.o. i GES savjetovanje d.o.o., O.A.ZA. i vegetarijanski restoran u vlasništvu udruge PUTEM OAZAe d.o.o., Udruga “MI”- Split i iskustvo vođenja socijalne ustanove MI Centar i Zaklade Kajo Dadić te Inkluzivna kuća Zvono i njihovo iskustvo vođenja stambene zajednice i socijalne zadruge Miva-art).

Projekt je usmjeren na povezivanje organizacija za jačanje otpornosti na krize, oslanjajući se na iskustva postojećih mreža, saveza i neformalnih inicijativa, razvoj open-source web platforme kao digitalne podrške zajedničkom djelovanju i osnaživanju kapaciteta, razvoj i provedbu ciljanih programa edukacija i mentorstva, razvoj priručnika za uspješno vođenje financijskog i administrativnog poslovanja, stažiranje radnica u financijama i trening javnog komuniciranja o financijskom zdravlju i društvenom doprinosu organizacija koji za cilj ima osnažiti kapacitete OCD-a da svoju misiju i svoje doprinose na razumljiv način uspješnije javno prenose, odnosno da pojačaju povjerenje javnosti. Dodatno, dio aktivnosti je usmjeren na razvijanje softvera za vođenje financija i administracije u OCD-ima, dizajniran sukladno potrebama korisnika.

Korist od ovog projekta će imati sve progresivne organizacije civilnog društva definirane prema kriteriju Active Citizenship Fonda, a široko postavljeno projektno partnerstvo osigurava provedbu aktivnosti diljem Hrvatske. Norveški partner Scanteam s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom i odmakom od hrvatskog konteksta osigurava svjež pogled na provedbu s obzirom da se projekt bazira na inovacijama.

Kontakt osoba je Blaženka Sečkar (blazenka@gong.hr), a više informacija o projektu je na www.mochvara.hr.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pro-NGO: quality management for social change

Pro-NGO – quality management for social change is a capacity building project for civil society organizations in Croatia. Project applicant Culture Development Association “CDA” implements this project with 5 different civil society organizations and with a Norwegien partner. The financial support for this project is 200.000 EUR and project duration is 36 months.

Innovative approach and engagement of civil society organizations in designing solutions make this project unique in creating tools for finance and administration for civil society organizations and capacity building for effective public communication of social impact of civil society organizations’ (CSOs) in Croatia.

Tools which organizations typically use for finance and administration don’t meet the neccessary requirements of complexity for the work organizations carry out while there are no tools easily accessible in Croatian language. This is intervention in capacity building for CSOs in the sphere of finance and administration, development of innovative tools for organizations which they can use after this projects ends and improvement of CSOs’ communication about the importance of resilient civil society organizations in a democratic society.

Proposed actions stem from experience organizations in project consortium gained during decades of active participation in different fields of CSO work and their expertize in social enterpreneurship which give them broad perspective and close inter-sectoral support („CDA“ and their experience with social enterprise Močvara, Gong and their experience with social enterprises GRIF and GES, O.A.ZA. and their experience with vegetarian restaurant Joyful Kitchen through their social enterprise PUTEM OAZAe, Association “MI” – Split and their experience in managing Mi center for care and assistance and Kajo Dadić Foundation, and Inclusive house Zvono and their experience with residential community and social cooperative Miva-art.

This project is focused on community building amongst civil society organizations for enhancing their resilience in times of crisis built around several CSO networks and nonformal initiatives, development of open-source web platform as a digital support for CSOs, education and mentorship program, handbook for financial management and administration for CSOs, internship program for financial managers and communication training regarding organization’s financial health and their social impact in order to build public trust and support.

Further, part of activities is focused on designing financial software for CSOs according to organization’s needs.

Progressive CSOs according to the definition of Active Citizenship Fond will benefit from this project and wide project consortium ensures project implementation across the whole country. Norwegien partner Scanteam with its longtime international experience ensures fresh perspective in regard to this innovation based project.

Contact person is Blaženka Sečkar (blazenka@gong.hr), and more information about the project can be found at www.mochvara.hr.

Skip to content