Close

Privremena rang lista polaznika edukacije za projekt managera

Poštovane/i,

u prilogu je privremena lista kandidata za pohađanje edukacije za projekt  managera.

Molimo da nam dostavite skenirane dokumente, prema popisu, kojima potkrepljujete informacije upisane u prijavni obrazac:

– rješenje o registraciji;

– bilanca za 2014.; 2013.; 2012. godinu;

– izvadak iz Statuta u kojem je vidljivo da su socijalne usluge među djelatnostima udruge;

– dokument kojim potvrđujete status predloženog kandidata (ugovor o radu, ugovor o volontiranju, članska iskaznica i sl.)

Rok za dostavu traženih dokumenata je 17. travnja do 24 sata.

Skenirane dokumente molimo poslati na e-mail:

zvono@os.t-com.hr.

 

S poštovanjem,

voditeljica projekta SOS-NET, Jasna Petrović.

 

Belišće, 10. travnja 2015.

 

PRIVREMENA RANG LISTA POLAZNIKA EDUKACIJE ZA PROJEKT MANAGERA

Red.   broj Naziv   OCD Mjesto Ime   i prezime kandidata Broj   bodova
1. MOGU- terapijsko, rekreacijsko i   sportsko jahanje Osijek Mihaela Kurtović 6
2. Mirovna   grupa
Oaza Beli Manastir
Beli   Manastir Sanela   Stanojević 6
3. Udruga djece i mladih s
poteškoćama u razvoju
Zvono
Belišće Nada Velte 6
4. Udruga djece i mladih s
poteškoćama u razvoju
Zvono
Belišće Tena   Anić 6
5.

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Slavonski Brod

Slavonski   Brod Mirjana Jakovčev 5
6. Udruga za rad s mladima
BREZA
Osijek Ivana   Šibalić 6
7. Udruženje
“Baranja”
Lug Dragana Lisjak 5
8. Udruženje
“Baranja”
Lug Anita   Andrašek-Mihaljević 5
9. “Sunce” društvo za   psihološku
pomoć
Osijek Tanja Subotić 5
10. Dječja osječka kreativna
kućica DOKKICA
Osijek Jagoda Ringel 5
11. „MI“ Udruga roditelja
djece s posebnim
potrebama
Požega Zrinka Rendić 5
12. Udruga paraplegičara i
tetraplegičara Osječko-
baranjske županije
Osijek Ana   Lovrečić 5
13. Društvo za pomoć osobama s   intele-ktualnim teškoćama Osijek Osijek Svetlana Marinković 5
14. Udruga “Zlatna dob”
Stari Jankovci
Stari   Jankovci Tanja Vidović 4
15. Udruga za pomoć
osobama s intele-ktualnim
teškoćama “Jaglac”
Orahovica Lidija Stojković 4
16. Udruga za pomoć
osobama s intele-ktualnim
teškoćama “Jaglac”
Orahovica Manuela Lenardo 4
17. Udruga
žena
Vukovar
Vukovar Jovana Janošević 4
18. Udruga
žena
Vukovar
Vukovar Andreja   Jurić 4
19. Udruga žena IZVOR Općine
Kneževi Vinogradi
Kneževi   Vinogradi Tamara   Marodi 3
20. S.O.S. savjetovanje,
osnaživanje, suradnja
Virovitica Jelena Kolesarić 2
21. Udruga gluhih i nagluhih
Nova Gradiška
Nova   Gradiška Magdalena Poljac 2
22. Udruga osoba s invaliditetom
Slavonski Brod „Loco-Moto“
Slavonski   Brod Dijana Petrović 2

 

Udruga liječenih alkoholičara Valpovštine ne ispunjava  definirane kriterij (godišnji prihodi manji od 50.000,00 kn) te nije uvrštena na listu.

Projektni tim projekta SOS-NET

Skip to content