Close

PREDSTAVNICE LVC-a NA KONFERENCIJI U RIJECI

U petak, 18. ožujka 2016. predstavnice Lokalnog volonterskog centra Zvono, Ana Prološčić i Tena Anić, sudjelovale su na konferenciji „Poziv na buđenje – uloga koordinatora volontera“ u Rijeci.

Konferenciju je organizirala udruga SMART, a okupili su se predstavnici lokalnih volonterskih centara s područja cijele Hrvatske te koordinatori volontera s područja Primorsko – goranske županije.

Tijekom konferencije sudionici su se upoznali s rezultatima međunarodnog projekta „Wake –Up Call – Volunteer Manager Role“, koji je provela udruga SMART u suradnji s organizacijama iz Rumunjske, Mađarkse, Slovačke i Latvije.

Poseban se naglasak stavio na kvalitetu rada s volonterima te na ulogu samog koordinatora volontera. Sudionicima su predstavljeni i sljedeći dokumenti:

Standardi kvalitete za volonterske programe,

Kurikulum edukacije za koordinatore volontiranja

Profesionalni profil koordinatora volontera.

Poseban dio konferencije odnosio se na kvalitetu rada loklanih volonterskih centara tijekom kojeg su sudionici imali priliku detaljnije se upoznati s načinom korištenja Standarda kvalitete za volonterske centre.

Konferencija je provedena u suradnji s Hrvatskom mrežom volonterskih centara.

Skip to content