Close

Predstavnica KM Garaža na seminaru u Pirovcu

Predstavnici Kluba mladih Garaža sudjelovali su od 15. do 17.7.2017. na seminaru „Ništa bez tebe: kako kvalitetno uključiti mlade u proces izrade novog Nacionalnog programa za mlade?“ u Pirovcu.

Seminar se održao u unutarnjim i dvorišnim prostorijama PRONI Centra za socijalno podučavanje, u sklopu kojeg su sudionici bili i smješteni.

Na seminaru je sudjelovalo 24 polaznika koji su bili educirani od strane dvoje trenera, Petre i Gorana, u organizaciji Mreže mladih Hrvatske.

Prije samog početka edukacije sudionici su se na kreativne načine upoznavali jedni s drugima i s trenerima koji su bili i više nego pristupačni i time sudionike ohrabrili za što bolju međusobnu suradnju, kako na seminaru, tako i na nekim potencijalnim budućim zajedničkim projektima.

Nakon upoznavanja, predstavljen je program seminara i prikazana je informativna prezentacija. Sudionici su dobili i uvid u to što je Youthpass, čemu služi i bili su pozvani na kontaktiranje trenera nakon seminara u svrhu dobivanja Youthpass potvrde. Sudionici su zatim diskutirali o politikama mladih te zašto je važno mlade uključiti u njihova sastavljanja.

Nakon prvog dana seminara, koji je bio zamišljen kao uvodni, sudionici su drugi dan seminara proveli u obliku radionica u kojim su bili grupno podijeljeni na 6-8 članova te su diskutirali i propitkivali o važnostima i ulogama Nacionalnog programa za mlade. Također su im  predstavljeni rezultati online savjetovanja o programu i zaključci s konferencije „Kako, zašto i za koga: nova nacionalna strategija za mlade“, nakon čega je uslijedila rasprava o klučnim pitanjima izrade novog programa.

Uslijedila je, možda najbitnija, radionica o metodama uključivanja mladih u procese donošenja politika za mlade, tijekom koje su sudionici, ponovno podijeljeni u skupine, prijedlozima i idejama zajednički dolazili do novih kreativnih načina kako mlade informirati i zainteresirati za sudjelovanje u područjima na kojima su potrebni, a možda često zanemareni ili nedovoljno zastupljeni.

Treći, i posljednji, dan seminara sudionici su diskutirali o različitim komunikacijskim strategijama te razmijenjivali vlastita iskustva. Treći dan su se sudionicima pridružili kamermani, koji su snimali i seminar, i druženja u pauzama, ali i nekoliko kratkih individualnih osvrta na sam seminar te poziv sudionika mladima da se uključe u sastavljanje novog Nacionalnog programa za mlade. Po završetku seminara, sudinici su bili pozvani ispuniti evaluacijski upitnik kako bi trenerima dali anonimni uvid u to kako gledaju na organizaciju seminara, smještaja, hrane, prostora za rad, izvedbu trenera i tako im pomogli u budućim organizacijama edukacija.

Uz dobru organizaciju i raspored održavanja seminara, sudionici su imali i dovoljno slobodnog vremena za upoznavanja i umrežavanja te razgovore o svojim pozadinama i organizacijama ispred kojih su došli na seminar.

Cijeli je seminar, i konstrukcijom i načinom izvedbe bio jedan kvalitetan i poticajan događaj, kreiran i izveden od strane mladih ljudi koji su sudionike uputili u terminologiju, suradnju, povezali ih s novim kontaktima i organizacijama te inspirirali za neke buduće radove i projekte, možda čak i u međusobnoj suradnji.

Skip to content