Close

Praksa u Zvonu

S praksom u Zvonu započeli smo 19.04.2021., nakon što smo odradili proces raspisivanja natječaja, selekciju i dogovor s praktikanticom. Tijekom 80 sati, polaznica je imala priliku upoznati rad u civilnom sektoru i učiti raditi na provođenju projekata, administraciji i financijama te zagovaranju i programskoj koordinaciji.
Ova praksa je dio projekta Social Innovators, koji je financiran od strane Islanda, Norveške i Lihtenštajna kroz EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. Program u Hrvatskoj koordinira i implementira Inicijativa mladih za ljudska prava. Fokus ovog projekta je na promociji organizacija civilnog društva kao akceleratora soft skillsa i atraktivnog okruženja za rad i učenje, gdje mladi mogu steći potrebno radno iskustvo i koji predstavlja uzbudljivu i sve održiviju mogućnost zapošljavanja putem inicijativa, projekata i programa koji se bave trenutno najvažnijim društvenim izazovima skupa s uspješnim korištenjem fondova Europske unije.

Skip to content