Close

Podrška ženama s rijetkim bolestima i majkama djece s rijetkim bolestima

U sklopu projekta „ŽENSKI STAV ZA SUSTAV! Sveobuhvatna podrška i osnaživanje žena s izazovima rijetkih bolesti“, Hrvatski savez za rijetke bolesti omogućio je pružanje psihosocijalne podrške ženama s rijetkim bolestima i majkama djece s rijetkim bolestima te pomoć u koordinaciji njihovih potreba u kojem je sudjelovala i Inkluzivna kuća Zvono.

Više o projektu: https://rijetke-bolesti.com/podrska-zenama-s-rijetkim-bolestima-i-majkama-djece-s-rijetkim-bolestima/

Projekt „ŽENSKI STAV ZA SUSTAV! Sveobuhvatna podrška i osnaživanje žena s izazovima rijetkih bolesti“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Skip to content