Close

Pauza od digitalnog

Udruga Zvono započinje s provedbom projekta „Pauza od digitalnog“ 01.01.2024. godine. Projekt „Pauza od digitalnog“ je projekt usmjeren mladima financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Ukupan iznos odobrenih sredstava je 14.000,00 EUR. Partneri na projektu su  Grad Belišće, Karašicka Republika i udruga PUKS – podrška u kriznim situacijama.

Cilj projekta je mladima  iz ruralnih sredina koji se suočavaju s manje mogućnosti te su u većem riziku od socijalne isključenosti osigurati aktivnosti kroz koje će dobiti nova znanja i vještine za povećanje kvalitete života i mentalnog zdravlja i potaknuti razvoj njihovih  kreativnih potencijala za  formiranje vlastitog budućeg života u lokalnoj zajednici.

Ovaj projekt će biti usmjeren na poticanje mladih u aktivnom sudjelovanju u kreiranju kvalitete svojih života u svojoj lokalnoj zajednici te osnaživanje mladih za aktivno i učinkovito obavljanje građanske uloge kroz aktivnosti koje će sami provoditi nakon završetka projekta. Razvojem potrebnih kompetencija, znanja i vještina razvijaju se demokratski stavovi i vrijednosti i potiče aktivno sudjelovanje u stvaranju životnog okruženja koje će zadovoljiti sve njihove potrebe.

Planirane aktivnosti na projektu su radionice tradicijskih znata i vještina, kamp za mlade, radionice o važnosti mentalnog zdravlja i radionice razmjene tradicijskih običaja.

Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Inkluzivna kuća Zvono i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Središnjeg državnog ureda.

Skip to content