Close

Pauza od digitalnog

U veljači i ožujku 2024. godine održani su sastanci s partnerima udrugama Karašicka Republika i PUKS. Na sastancima je dogovoren tijek aktivnosti i definiran vremenski okvir za održavanje određenih aktivnosti. Dogovorene su metode i načini uključivanja sudionika u projekt.

Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Inkluzivna kuća Zvono i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Središnjeg državnog ureda.

Skip to content