Close

ODRŽANA SJEDNICA PARTNERSKOG VIJEĆA OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE

U Osijeku, 06. travnja 2016. u Osječko-baranjskoj županiji, održana je konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije.
Predsjednica udruge Zvono, Mira Anić, imenovana je članicom Partnerskog vijeća koje ima 33 člana. Članovi Partnerskog vijeća su predstavnici jedinica lokalne samouprave, predstavnici visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga, istraživačkih centara, gospodarskih i socijalnih partnera, te predstavnicic organizacija civilnog društva s područja Osječko-baranjske županije.
Za predsjednika Vijeća je izabran dožupan OBŽ Željko Kraljičak, a za zamjenika je izabran dožupan OBŽ Dragan Vulin.

Partnerskog vijeće je savjetodavno tijelo s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini jedinica područne (regionalne) samouprave, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju RH i Uredbom o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća.
Partnersko vijeće će biti uključeno u izradu Županijske razvojne strategije, i to prilikom analize, identifikacije potreba, odabira prioriteta, dodjeljivanja sredstava i utvrđivanja pokazatelja ostvarenja Županijske razvojne strategije.

Skip to content