Close

Održana radionica "Biti volonter"

Lokalni volonterski centar Zvono nastavlja uspješnu suradnju sa Vatrogasnom zajednicom grada Belišća!

Kroz projekt “Puzzle” koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, udruga Zvono i Lokalni volonterski centar nastavljaju suradnju sa organizacijama na području grada Belišća. Tako je u nedjelju, 7. veljače, održana radionica “Biti volonter” na kojoj su sudjelovali članovi Vatrogasne zajednice grada Belišća.

Svojim volonterskim angažmanom članovi DVD-a Belišće i Bistrinci svakodnevno sudjeluju u donošenju projmena u lokalnoj zajednici, a na radionici su se detaljnije upoznali s pojmom volonterstva te sa zakonskim okvirom volontiraja u RH.

Suradnja se nastavlja kroz daljnu edukaciju o volonterstvu te kroz zajedničko osmišljavanje i provedbu volonterskih akcija.

Skip to content