Close

Održana radionica "Biti volonter" u Orahovici

U petak, 11. ožujka 2016. održane su radionice i edukacije za nove volontere udruge “Jaglac” iz Orahovice.

Lokalni volonterski centar “Zvono” na poziv udruge “Jaglac” održao je radionicu “Biti volonter” te pripremnu radionicu za volontere “Pristup u radu s djecom s teškoćama u razvoju te s odraslim osobama s intelektualnim teškoćama”. Osim navedenih radionica, volonteri su imali prilike upoznati se s Potvrdom o kompetencijama stečenim volontiranjem kroz predavanje na tu temu.

Na radionici je sudjelovalo 17 novih volontera udruge “Jaglac” koji se u rad udruge uključuju kroz projekt “Zajedno za sretno odrastanje”. Sudionici su imali priliku upoznati se sa zakonskim okvirom volonterstva u Hrvatskoj, sa pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja te sa osnovnim pristupima u radu s djecom s teškoćama u razvoju, ali i sa odraslim osobama s intelektualnim teškoćama.

Kroz predavanje o kompetencijama stačenim volontiranjem sudionici su se upoznali s Potvrdom o kompetencijama stečenim volontiranjem, sa upotrebom Potvrde, načinom ispunjavanja i vrijednosti Potvrde.

Kroz ove radionice udruga “Zvono” i udruga “Jaglac” nastavljaju s dobrom suradnjom, ali i planiraju buduće zajedničke aktivnosti.

 

Skip to content