Close

ODRŽANA PRVA EDUKACIJA U OKVIRU PROJEKTA SOS-NET „DRŽAVNA POLITIKA SOCIJALNIH USLUGA“

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT) iz Osijeka i Udruženjem „Baranja“ iz Luga provodi projekt SOS-NET koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu od 746.144,00 kune, a posrednička tijela za ugovaranje i praćenje provedbe su Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.
Projekt SOS-NET usmjeren je na jačanje kapaciteta OCD-a i u skladu s tim bit će organizirane različite edukacije za OCD-e, ali i ostale dionike koji se bave organiziranjem i pružanjem socijalnih usluga. Tema prve održane edukacije bila je „Državna politika socijalnih usluga“, a svrha edukacije bila je informirati dionike o procesu deinstitucionalizacije sustava socijalne skrbi i mogućnostima za pružatelje socijalnih usluga te poučiti zainteresirane dionike kako uvesti standarde za pružanje socijalnih usluga, kako licencirati subjekt koji namjerava pružati socijalne usluge te ih pripremiti za proces ugovaranja pružanja socijalnih usluga s Ministarstvom socijalne politike i mladih, prema novim pravilima.
Edukacija je održana na dvije lokacije: u Novoj Gradišci, 27.02.2015., za dionike s područja Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije i u Osijeku, 03.03.2015., za područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.
Predavačice na edukaciji su bile Janja Oklopčić, dipl. soc radnica, Željka Panjaković, dipl. iur. Iz Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb OBŽ-a i Jasna Divić iz Ministarstva socijalne politike i mladih. Na obje edukacije sudjelovalo je sedamdesetak predstavnika iz različitih sektora socijalne skrbi (pružatelji usluga, CZSS, JL(R)S, OCD).

Osim izlaganja predavačica, tijekom edukacije razvila se i konstruktivna rasprava tijekom koje su detektirane poteškoće u sustavu socijalne skrbi, na terenu:
– Ne postoje kanali komunikacije s ministarstvom i među dionicima pa ni korisnici, ali niti ostali dionici ne znaju tko se sve na njihovom području bavi pružanjem socijalnih usluga i kojim uslugama konkretno;
– Ne postoji praksa suradnje među pružateljima usluga radi podizanja kvalitete usluga;
– Nema dovoljno pružatelja specifičnih usluga (udomiteljstvo psihički bolesnih osoba, osoba s intelektualnim poteškoćama, osoba s invaliditetom, usluga rane intervencije i sl.)
– Sustav socijalne skrbi nije pripremljen za novi ustroj pružanja socijalnih usluga, ne radi jednako na promociji svih dostupnih socijalnih usluga;
– Ne postoji kontinuirana komunikacija među dionicima.
U započetom procesu deinstitucionalizacije sustava socijalne skrbi Ministarstvo socijalne politike i mladih, županijski upravni odjeli za zdravstvo i socijalnu skrb i Centri za socijalnu skrb s područja pet slavonskih županija su iskazali spremnost za neposrednu suradnju s pružateljima socijalnih usluga.
Projekt će trajati 14 mjeseci, provedba je započela 29. prosinca 2014. godine, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko podravske županije. Osim partnera na projektu u provedbu aktivnosti na terenu bit će uključeno i desetak članica, za sada neformalne, mreže SOS-NET.

Skip to content