Close

ODRŽANA EDUKACIJA ZA ORGANIZATORE VOLONTIRANJA

Lokalni volonterski centar udruge Zvono i Mreža udruga grada Belišća BELNET održali su  12.05.2015. u 12,00 sati „Edukaciju  za organizatore volontiranja“, tj. predstavnike udruga i ustanova (dječji vrtići). Na edukaciji se raspravljalo o obvezama i pravima organizatora volontiranja sukladno odredbama Zakona o volonterstvu, o načinu pronalaženja volontera, koordinatorima volontera i njihovim zadacima te o cjelokupnom ciklusu vođenja volontera u pojedinoj organizaciji.

Nakon toga nastavljena je diskusija oko novih odredbi Zakona o udrugama i potrebi mijenjanja i usklađivanja statuta udruga sukladno novim zakonskim odredbama. Udruge su još uvijek u fazi da im treba savjet ili pomoć oko usklađivanja statuta te većina još nije održala skupštinu na kojoj su usvojili novi statut. Do kraja rujna sve udruge dužne su uskladiti svoje statute sukladno Zakonu.

Skip to content