Close

Održan treći Okrugli stol u Požegi

Treći od planiranih pet okruglih stolova u sklopu projekta SOS-NET kojeg provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ iz Belišća u suradnji s partnerskim organizacijama – Udrugom Jaglac iz Orahovice, Udrugom Upit iz Osijeka i Udruženjem Baranja iz Luga, održan je u Požegi, u Požeško-slavonskoj županiji, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, 09. lipnja 2015. Tema okruglog stola bila je „Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“ s ciljem okupljanja dionika iz Požeško-slavonske županije  (PSŽ) radi poticanja kontinuirane komunikacije i suradnje u procesu planiranja, organiziranja i pružanja socijalnih usluga, ali i predstavljanje projekta SOS-NET.

Za razliku od prva dva okrugla stola održana u Vinkovcima i Virovitici, u Požegi su se okupili u većinskom omjeru predstavnici ustanova te gradova i Županija, dok je predstavnika privatnih pružatelja i organizacija civilnog društva, bilo svega nekoliko.

Neravnomjerno su bile zastupljene sve korisničke skupine  – od starih i nemoćnih, djece i mladih kao opća populacija te s poteškoćama i invaliditetom kao i odraslih osoba s invaliditetom te korisnici socijalnih usluga centara, gradova i Županije pa su i ostvareni zaključci doneseni na temelju raspoloživih podataka.

Nakon međusobnog upoznavanja te predstavaljanja projekta SOS-NET o kojemu je govorila predsjednica udruge Zvono, Mira Anić, uslijedila je analiza prikupljenih upitnika iz PSŽ među kojima je i veći broj osnovnih i srednjih škola te dvije udruge vinara, no od navedenih nitko nije prisustvovalo Okruglom stolu.

U raspravi, iznošenju problema i potreba u području socijalnih usluga u PSŽ, sudjelovali su gotovo svi prisutni. Najbrojniji su bili predstavnici Grada Požege – Odjel za europske integracije koji je u samo godinu dana djelovanja ostvario iznimne rezultate i trenutno je prijavljeno čak 5 EU projekata iz područja socijalnih usluga u partnerstvu s OCD-ima.

Što se tiče raspisivanja natječaja za udruge Grada i Županije, to se svake godine čini, no nismo uspjeli saznati jesu li to dostatni iznosi za udruge i koliko se uopće prijavi udruga jer su prisutni većinom bili djelatnici zaposleni na stručnom osposobljavanju koji nisu raspolagali takvim informacijama.

Govoreći generalno o stručnom kadru potrebnom za obavljanje i pružanje socijalnih usluga, saznali smo da su i u PSŽ deficitarna zanimanja socijalni radnici i socijalni pedagozi kojih nema na požeškom Zavodu za zapošljavanje. Drugi je problem neusklađenosti Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga iz Zakona o socijalnoj skrbi, sa stvrnim potrebama pojedinih pružatelja socijalnih usluga jer ono što je propisano, često je u praksi neizvedivo, poput zapošljavanja na svega dva sata mjesečno.

Stoga se razgovaralo i o međusobnoj suradnji koja postoji, no još uvijek nije dovoljno razvijena jer nema protočnosti informacija o ponudi i potražnji, tj. nedostaje baza podataka organizatora i pružatelja socijalnih usluga. Također, međusektorsko povezivanje još uvijek je u povojima.

Što se tiče strategija i akcijskih planova, Županija donosi socijalne planove za svaku godinu, no kako smo saznali na Okruglome stolu, oni ne nude inovativna rješenja za kontinuirano rješavanje socijalnih problema, već su većinom jednokratne intervencije.

Unatoč aktivnom djelovanju organizacije mladih PUMA Požega, cijela PSŽ još uvijek nema volonterski centar, iako postoje nacionalni natječaji za otvaranje lokalnih i regionalnih volonterskih centara. Sudionici su to naglasili kao potrebu jer od prisutnih samo nekoliko OCD-a u svoj rad uključuje volontere, dok to za sada nije praksa u ustanovama te Gradu i Županiji.

Povezivanje i razmjena informacija je nužna pa tako i podrška regionalnih razvojnih agencija kojih u PSŽ ima i koje mogu i trebaju biti podrška kako ustanovama tako i OCD-ima projektima te izradi istih jer se time radi ne samo na jačanju kapaciteta, već i na razvoju i inovacijama socijalnih usluga.

Ujedno, ukoliko se zajednički predlažu projekti s više različitih usluga, uključuje se veći broj korisnika i time se osnažuju svi dionici u procesu.

ZAKLJUČCI:

·         raditi na inovativnim i kontinuiranim socijalnim uslugama u skladu s potrebama PSŽ

·        osnivanje volonterskog centra u PSŽ

·         umrežavanje

·         zajednička partnerstva za osnaživanje kapaciteta

·         senzibilizacija

·         stvaranje baze podataka za bolju komunikaciju

·         omogućiti pristup informacijama

Skip to content