Close

Održan prvi Okrugli stol u projektu SOS-NET

Održan prvi Okrugli stol:

„Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“

Vinkovci, 31. ožujka 2015.

Projekt: SOS-NET

Prvi od planiranih pet okruglih stolova u sklopu projekta SOS-NET kojega provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ iz Belišća u suradnji s partnerskim organizacijama – Udrugom Jaglac iz Orahovice, Udrugom Upit iz Osijeka i Udruženjem Baranja iz Luga, održan je u Vinkovcima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 31. ožujka 2015. godine, u maloj vijećnici Županije. Tema okrugloga stola bila je „Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“ s ciljem okupljanja dionika iz Vukovarsko-srijemske županije (VSŽ) radi poticanja kontinuirane komunikacije i suradnje u procesu planiranja, organiziranja i pružanja socijalnih usluga, ali i predstavljanje projekta SOS-NET.

Unatoč velikome broju upućenih poziva telefonski i elektronskim putem, odaziv je bio manji od očekivanoga, no to nije utjecalo na planiranu raspravu i donošenje konkretnih zaključaka. Uz predstavnike organizacija civilnoga društva od kojih je većina prisutnih predstavljala udruge koje rade s osobama s invaliditetom, bilo je i predstavnika domova za starije osobe, Crvenoga križa, privatnoga pružatelja socijalnih usluga te Odjela za socijalnu skrb Županije. Napominjemo da nije bilo predstavnika organizacija ili ustanova koje rade s djecom i mladima.

Nakon međusobnoga predstavljanja, partnerska udruga Upit iznijela je konkretni problem u samoj organizaciji ovakvih događanja i to kroz neažurirane baze podataka u registrima i na web stranicama pa je tako i za potrebe ovoga okrugloga stola bilo teško doći do mjerodavnih, unatoč tome što se kontaktiralo više od 100 različitih dionika.

U transformacijskoj fazi u kojoj se nalazi sustav socijalne skrbi u RH doneseni su novi zakoni, strategije, pravilnici i standardi koji se usklađuju s europskim. S obzirom da je to proces koji će trajati i sljedeće godine, nužno je raditi na jačanju kapaciteta i specificiranju socijalnih usluga. Zanimljiv se učinio podatak prikupljen kroz obrađene upitnike koje je iznijela voditeljica projekta, Jasna Petrović, da je na području Vukovarsko-srijemske županije registrirano čak 37 udruga za pružanje socijalnih usluga. S obzirom da Županija ne obavlja procjenu kvalitete rada OCD-a, što je potvrdio i prisutni pročelnik Odjela za socijalnu skrb VSŽ, sudionici su mišljenja da taj podatak nije transparentan, odnosno da nisu sve udruge aktivne što će se vjerojatno znati konkretnije nakon početka primjene novoga zakona o udrugama, od listopada 2015. godine do kada se udruge trebaju uskladiti s važećim zakonom.

U VSŽ veliki broj područja, čak 45 posto odnosi se na područja od posebne državne skrbi pa dolazi do problema oko dostupnosti i mogućnosti implementacije socijalnih usluga na takvim područjima što se može premostiti volonterskim angažmanom za što je nužno osnivanje volonterskoga centra u Županiji. Stoga je, složili su se sudionici, važno povezivati se i međusobno surađivati jer jedino na taj način mogu doći do većega broja korisnika te ponuditi kvalitetnu uslugu poštujući zadane standarde koji su prilično visoki.

U prvim je povojima i osnivanje Socijalnoga vijeća za razvoj socijalnih usluga u VSŽ o čemu nas je obavijestio pročelnik Odjela za socijalnu skrb VSŽ, koje također može doprinijeti stvaranju socijalne kohezije koja je nužna te svim pružateljima i organizatorima socijalnih usluga u zajednici nudi mogućnost „stavljanja“ na tržište kroz pakete usluga.

U tom je pogledu važna i suradnja na projektima te izrada istih jer se time radi ne samo na jačanju kapaciteta, već i na razvoju i inovacijama socijalnih usluga. Ukoliko se zajednički predlažu projekti s više različitih usluga, uključuje se veći broj korisnika i time se osnažuju svi dionici u procesu. Ujedno, postižu se i zadani standardi te se ostvaruju izvaninstitucijski oblici smještaja.

Na žalost, u ostvarivanju partnerstava, posebice s ustanovama i jedinicama lokalne i regionalne samouprave, i dalje ovisi o osobnim kontaktima i dobroj volji mjerodavnih da se upuste u neke nove projekte.

Kao posebni problem privatnih pružatelja socijalnih usluga, istaknuta je nedostupnost popisa korisnika koje takve usluge trebaju što bi trebalo biti na neki način dostupnije, odnosno treba raditi na umrežavanju i povezivanju i s privatnim pružateljima.

Na okruglom stolu dogovoreno je predstavljanje projekta SOS-NET na jednom od sljedećih tematskih koordinacijskih sastanaka VSŽ s ciljem predstavljanja informiranja načelnika JLS s područja Vukovarsko-srijemske županije i uključivanja u buduće aktivnosti.

ZAKLJUČCI: 

* osnivanje Vijeća za razvoj socijalnih usluga Županije doprinijelo bi boljoj ponudi i dostupnosti socijalnih usluga građanima Vukovarsko-srijemske županije;

*omogućiti  predstavljanje projekta na jednom od sljedećih koordinacijskih sastanaka Županije;

* izrada konkretnih socijalnih programa jedinica lokalne i regionalne samouprave (u skladu s decentralizacijom sustava socijalne skrbi);

*nužno  umrežavanje;

* osnivanje volonterskoga centra u VSŽ;

*  partnerstva dionika neizbježno za osnaživanje kapaciteta;

* senzibilizacija javnosti o socijalnim uslugama;

*raditi na  stvaranju uvjeta za izvaninstitucijske oblike smještaja;

* stvaranje i ažuriranje baze podataka;

* omogućiti pristup informacijama svima zainteresiranima i potrebitima.

 

 

Jasna Petrović, udruga Zvono

voditeljica projekta SOS-NET

 

Skip to content