Close

Objavljen natječaj za zapošljavanje kroz projekt Zaželi bolje 2

16.09.2022. udruga Zvono je započela s provedbom projekta “Zaželi bolje 2!”.
9 pripadnica ciljane skupine pružit će podršku za 54 krajnja korisnika.
Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europske socijalnog fonda.
U nastavku je i poveznica za oglas objavljenom na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:
https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=126841396&fbclid=IwAR1DP6qH8ho-tq0EzBcbYj1ms629GacbG5uDo_dguq5eySyPBhKyPJpIhrI&AspxAutoDetectCookieSupport=1
OGLAS:

Nositelj projekta: Inkluzivna kuća Zvono

Naziv projekta: Zaželi bolje 2

Kodni broj: UP.02.1.1.16.0429

Radno mjesto

Mjesto rada: BELIŠĆE, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 9
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 28.9.2022.
Natječaj vrijedi do: 12.10.2022.

Opis posla: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Osoba će pružati potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika. Krajnji korisnici su osobe u starijoj životnoj dobi(osobe u dobi od 65 godina i više) i nemoćne osobe(uključuje i osobe s invaliditetom).

Mjesto rada: Valpovo, Belišće, Beli Manastir i prigradska naselja navedenih gradova i Baranje

Dodatne informacije:

Razina obrazovanja:
Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: Nije važno

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Ženski spol
 • Prijava u evidenciji nezaposlenih HZZ-a
 • Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

Prednost u zapošljavanju imaju:

 • žene od 50 godina i više
 • žene s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja
 • azilantice
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 • liječene ovisnice
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
 • pripadnice romske nacionalne manjine
 • beskućnice
 • pripadnice ostalih ranjivih skupina

Potrebna dokumentacija za prijavu na radno mjesto:

 • zamolba
 • životopis
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • dokaz pripadnosti ciljanoj skupini (osoba upisana u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a, dokaz o najviše srednjoškolskom obrazovanju)

Potrebna dokumentacija za ranjivu skupinu:

Žene od 50 godina i više

 • osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom

 • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili povrede o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žene trgovanja ljudima

 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja

 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice

 • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

 • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice

 • potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

 • potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine

 • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice

 • rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

Pripadnice ostalih ranjivih skupina

 • potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz)

Kontakt:

 • osobni dolazak: PETRA ZRINSKOG 23, 31551 BELIŠĆE
 • pisana zamolba: Petra Zrinskog 23, 31551 Belišće
 • e-mailom: zvono@udrugazvono.hr
Skip to content