Close

Mladi u volonterskim akcijama za svoje lokalne sredine

U okviru EU poziva “Jačanje kapaciteta OCD-a” za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice udruga, u sklopu VolonterIKS 2021. projekta volonterke i volonteri su održali tri volonterske akcije u Sisku, Petrinji i Glini.

Volonterske akcije završni su dio volonterskog programa održanog u veljači 2023. godine gdje su volonterke i volonteri zajednički isplanirali i samostalno organizirali informativno – edukativne radionice za više razrede osnovnih škola u Petrinji, Sisku i Glini kako bi pojačali spremnost i otpornost u okolnostima prirodne katastrofe te usvojile znanja i vještine “kako se ponašati i kome se obratiti u kriznim trenutcima”.

Volonterke u Petrinji, u prostoru Udruge “IKS” i Sisku, u Klubu mladih “SKWHAT” organizirale su predavanja za učenice i učenike osnovnih škola Dragutina Tadijanovića u Petrinji te Viktorovac u Sisku o postupanju u kriznim situacijama zajedno sa predstavnicima Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), Stožerom civilne zaštite i Javno vatrogasne postrojbe. Nakon predavanja, predstavnici službi održali su praktični dio upoznavanja s opremom za krizne situacije.

Osnovnoškolci su imali priliku saznati više kako se navedene službe aktiviraju te koji im je djelokrug rada, kao i kako pomoći stanovništvu u uvjetima prirodnih katastrofa. Također, doznali su i kako je moguće stupiti u članstvo, odnosno volontirati kako bi dali svoj doprinos djelovanju ovih službi.

Treća volonterska akcija održana je u Osnovnoj školi Glina s učenicama i učenicima četvrtih razreda gdje su mlade volonterke i volonteri uspješno održali radionicu o kriznim situacijama.

Aktivnosti projekta VolonterIKS 2021. usmjerene su na razvijanje kapaciteta OCD-a za sigurno volontiranje i razvoj lokalne zajednice s ciljem suradnje sa snagama civilne zaštite i lokalnim vlastima kako bi se stvorio sinergijski učinak na području Sisačko-moslavačke županije. Kroz ovaj projekt, udruge se nastoje međusobno podržati i ojačati kapacitete te što djelotvornije odgovoriti na potrebe potresom pogođene lokalne zajednice, koja, uslijed novonastalih događaja, traži dodatnu volontersku pomoć.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Inkluzivne kuće Zvono.

 

Skip to content