Close

Mjesto za mene

Prošloga mjeseca započeo je projekt “Mjesto za mene”, čiji su ciljevi povećanje kvalitete socijalnih usluga za mlade s invaliditetom, jačanje kompetencija stručnjaka, radionice za krajnje korisnike i individualno savjetovanje te psihosocijana podrška za krajnje korisnike. Vrijednost projekta iznosi 6.000,00 kuna.

Projekt se provodi na području grada Belišća, a u aktivnosti će biti uključeni mladi s invaliditetom i stručnjaci za rad s ovom populacijom.

Aktivnosti projekta financira Grad Belišće.

Skip to content