Close

Mapiranje potreba u Petrinji

Prošloga tjedna naša je mobilna volonterska služba dva dana boravila u Petrinji gdje su se radile pripreme za mapiranje odgojno-obrazovnih potreba djece i mladih s poteškoćama u razvoju. Nakon mapiranja izvještavat će se o prikupljenim podacima te predlagati metode organiziranja podrške djeci i mladima na području Grada Petrinje i Siska.

Dvodnevne aktivnosti u Petrinji provodile su se u sklopu projekta Mobilna volonterska služba. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose EUR 4.999,11 i financijska potpora iznosi 100%. Projekt je financiran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške kroz javni poziv za ad hoc akcijske projekte Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Projekt „Mobilna volonterska služba“ je podržan s 4.999,11 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Inkluzivne kuće Zvono i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda

 

Last week, our mobile volunteer service spent two days in Petrinja where they had to prepare for mapping educational needs of children and young people with developmental disabilities. After mapping, the collected data will be reported and methods of organizing support for children and youth in the area of the City of Petrinja and Sisak will be proposed.

The two-day activities in Petrinja were carried out as part of the Mobile Volunteer Service project. The total eligible costs of the project are EUR 4,999.11 and the financial support is 100%. The project is funded by the financial mechanisms of the European Economic Area and the Kingdom of Norway through a public call for ad hoc action projects of the Fund for Active Citizenship in Croatia. The project “ Mobile Volunteer Service” is supported with € 4,999.11 € financial support from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA and Norwegian grants. The content of this article is the sole responsibility of the Inclusive House Bell and does not necessarily reflect the views of donor countries and the Fund Manager.

Skip to content