Close

Konačna lista kandidata za edukaciju "Upravljanje projektnim ciklusom"

Belišće, 20. travnja 2015.

LISTA POLAZNIKA EDUKACIJE ZA PROJEKT MANAGERA

Red. broj Naziv OCD Mjesto Ime i prezime kandidata Mjesto edukacije
1. MOGU- terapijsko, rekreacijsko i   sportsko jahanje Osijek Mihaela Kurtović Osijek
2. Mirovna   grupa
Oaza Beli Manastir
Beli   Manastir Sanela   Stanojević Osijek
3. Udruga djece i mladih s
poteškoćama u razvoju
Zvono
Belišće Nada Velte

 

Osijek
4. Udruga djece i mladih s
poteškoćama u razvoju
Zvono
Belišće Tena   Anić Osijek
5. Udruga za pomoć osobama s mentalnom   retardacijom Slavonski Brod Slavonski   Brod Mirjana Jakovčev Požega
6. Udruga za rad s mladima
BREZA
Osijek Ivana   Šibalić Osijek
7. Udruženje
“Baranja“
Lug Dragana Lisjak Osijek
8. Udruženje
“Baranja”
Lug Anita   Andrašek-Mihaljević Osijek
9. “Sunce” društvo za   psihološku
pomoć
Osijek Tanja Subotić Osijek
10. Dječja osječka kreativna
kućica DOKKICA
Osijek Jagoda Ringel Osijek
11. „MI“ Udruga roditelja
djece s posebnim
potrebama
Požega Zrinka Rendić

 

Požega
12. Udruga paraplegičara i
tetraplegičara Osječko-
baranjske županije
Osijek Ana   Lovrečić Osijek
13. Društvo za pomoć osobama s   intelektualnim teškoćama Osijek Osijek Svetlana Marinković

 

Osijek
14. Udruga “Zlatna dob”
Stari Jankovci
Stari   Jankovci Tanja Vidović Osijek
15. Udruga za pomoć osobama s   intelektualnim
teškoćama “Jaglac”
Orahovica Lidija Stojković

 

Požega
16. Udruga za pomoć osobama s   intelektualnim
teškoćama “Jaglac”
Orahovica Manuela Lenardo Požega
17. Udruga žena Vukovar Vukovar Andreja   Jurić Osijek
18. Udruga žena IZVOR Općine
Kneževi Vinogradi
Kneževi   Vinogradi Tamara   Marodi Osijek
19. S.O.S. savjetovanje,
osnaživanje, suradnja
Virovitica Jelena Kolesarić Požega
20. Udruga gluhih i nagluhih
Nova Gradiška
Nova   Gradiška Magdalena Poljac Požega
21. Udruga osoba s invaliditetom
Slavonski Brod „Loco-Moto“
Slavonski   Brod Dijana Petrović Požega

Projektni tim projekta SOS-NET

Skip to content