Close

Klub samozastupnika Valpovštine u studenom

U studenom Klub samozastupnika Valpovštine istraživao je komunikaciju s javnošću.
Učili smo o digitalnim alatima za promociju te kako komunicirati s medijima i javnošću preko društvenih mreža i web stranica.
Vježbali smo pripremati materijale za medije, poput fotografija, članaka i video uradaka.
Projekt financira Europska unija, a provodi se uz pomoć Agencije za mobilnost i programe EU
Skip to content