Close

Kao da sam doma

usluga koje pružaju organizacije civilnog društva“, u okviru raspoloživih sredstava Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010.<!–more–> Program „Kao da sam doma“ namijenjen je osobama s mentalnom retardacijom, koje u obitelji najčešće nemaju dostatnu stručnu pomoć neophodnu za razvitak vještina u skladu s njihovim sposobnostima jer nisu uključene ni u kakve obrazovne i rehabilitacijske programe i najčešće su socijalno izolirane u krugu svoje uže obitelji, ističu u “Zvonu”.
Program „<em>Kao da sam doma</em>“ se satoji od 4 cijeline:

Mobilni stručni tim
Radno-okupacijska radionica
Patronaža
Poludnevni boravak (samozastupanje, škola samostalnog stanovanja)

Program za prevenciju institucionalizacije podrazumijeva stvaranje uvjeta za uvođenje oblika socijalne skrbi koji su primjereni i u skladu s potrebama osoba s poteškoćama, te njihovo praćenje i podržavanje osobe s poteškoćama kroz sve životne faze. Osiguravanje uvjeta za samostalan život i zapošljavanje uz podršku
stvaranje uvjeta u lokalnoj zajednici za potpunu integraciju i izjednačavanje mogućnosti za sve podrška obiteljima u procesu odvajanja i unaprijeđenje kvalitete života.

MST (mobilni stručni tim)

podrška korisnicima u odrastanju i ostvarivanju uloga odrasle dobi
podrška roditeljima i obiteljima u procesu odrastanja i odvajanja djece i mladih s poteškoćama
podrška djelatnicima u odgojno-obrazovnom procesu
praćenje i programiranje za djecu uključenu u redovne škole po posebnom ili prilagođenom programu
praćenje i programiranje za djecu uključenu u vrtiće

Radno-okupacijska radionica

stjecanje radnih navika i pozitivnog odnosa prema radu
uključivanje u svijet rada
ostvarivanje uloga odrasle dobi
zapošljavanje uz podršku
razvoj pozitivne slike o sebi

Patronaža

posjeta korisnika u njihovim domovima
pružanje podrške roditeljima s teško pokretnim članovima
socijalizacija osoba s težim poteškoćama
osnaživanje obitelji sa članom s većim poteškoćama

Dnevni centar udruge Zvono
Samozastupanje

osnaživanje osoba s poteškoćama za govor i djelovanje u svoje ime
edukacijske radionice za zauzimanje za vlastita prava i odgovornosti
što raditi
kako živjeti i učiti

Škola za samostalno stanovanje

promocija ideje inkluzije
osnaživanje korisnika u procesu osamostaljivanja
učenje vještina za samostalno stanovanje (stvaranje kućnog budžeta, kuhanje)

Skip to content