Close

Javni poziv za iskaz interesa pripadnika ciljne skupine za sudjelovanje u projektu Zaželi bolje 3 – promjena iznosa prosječne starosne mirovine

Pravo sudjelovanja u projektu imaju pravo isključivo pripadnici ciljane skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Osoba starija od 65 godina koja živi samačkom kućanstvu i čiji mjesečni prihodi za samačka kućanstva ne prelazi 120% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža prema zadanoj objavi podataka HZMO-a, odnosno ne prelazi 1.023,70,25€ (prosjek za mjesec travanj), te koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koji pruža osobni asistent.
  2. Osoba starija od 65 godina koja živi u dvočlanom kućanstvu, a ukupni prihod ne prelazi od 200% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godine mirovinskog staža prema zadanoj objavi podataka HZZMO-a, odnosno ne prilazi 1.706,18€ (prosjek za mjesec travanj), te koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge pomoću u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koja pruža osobni asistent.
  3. Osoba starija od 65 godina koja živi u višečlanom kućanstvu, a ukupni prihod ne prelazi iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža prema zadanoj objavi HZZMO-a, odnosno ne prelazi 2.559,27€(prosjek za mjesec travanj), te koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
  4. Odrasle osobe s invaliditetom (osobe koje imaju 18 i više godina) koje ispunjavaju navedene uvjete:
  – imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
  – čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj
  – istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

Odrasle osobe s invaliditetom mogu biti pripadnici ciljane skupine bez obzira žive li u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu.

*U slučaju da u dvočlanom ili višečlanom kućanstvu oba ili više člana zadovoljava kriteriji ciljane skupine pružanju usluge je prihvatljivo za svakog od njih.

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete. Svi zainteresirani koji ispunjavaju navedene uvjete trebaju dostaviti popunjen i potpisan Obrazac za iskaz interesa, te će morati osigurati dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuje navedenu pripadnost.

Popunjavanjem obrasca koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu, svaki zainteresirani pripadnik ciljane skupine jamči kako je upoznat da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe te da se za druge potrebe neće koristiti, sukladno UREDBI(EU) 2016/679 Europskog Parlamenta Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštitu u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (opća uredba zaštiti podataka).

 

Obrazac za iskaz interesa korisnika i obrazac Izjave o zajedničkom kućanstvu možete preuzeti na linkovima ispod ili osobno u udruzi, radnim danom od 7:00-15:00 sati.

4. Obrazac-za-iskaz-interesa-korisnika_travanj 2024

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Ispunjene obrasce moguće je poslati na mail zvono@udrugazvono.hr ili predati osobno u udrugu Inkluzivna kuća Zvono, na adresi Petra Zrinskog 23 u Belišću. Mole se zainteresirani građani da se prijave što prije. Poziv će biti tajno otvoreno kako bi se tijekom provedbe mogli prijavljivati, te tako naknadno uključiti u projekt ako za to bude mogućnosti.

Kontakt za više informacija telefonom na broj: 031/662-535 i/ili mail: zvono@udrugazvono.hr.

 

Skip to content