Close

Izmjene i dopune Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi

”Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi objavljene 2. srpnja i 17. srpnja 2020. godine, u cilju unaprjeđenja kvalitete života i dobrobiti korisnika smještaja uvažavajući između ostalog dopis Pučke pravobraniteljice i Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, mijenjaju se kako slijedi:
POSJETE KORISNICIMA

Omogućuju se posjete korisnicima u unutarnjim prostorima pružatelja usluga kada iz objektivnih razloga posjet nije moguće organizirati u vanjskim prostorima pružatelja usluga (primjerice nepokretni korisnici). Posjeti su ograničenog trajanja te se organiziraju prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Posjetioci imaju obvezu cijelo vrijeme nositi masku, jednokratne ogrtače i jednokratne nazuvke (ovu opremu osigurava posjetitelj) te se pridržavati drugih mjera zaštite.

Prije početka posjeta posjetiocima je potrebno izmjeriti tjelesnu temperaturu beskontaktnim toplomjerom te ako se utvrdi povišena tjelesna temperatura, posjet se ne može ostvariti. Obavezna je dezinfekcija ruku prije ulaska u prostor pružatelja usluga.

Preporučuje se da u jednom posjetu jednog korisnika može posjetiti jedna osoba. Iznimno, u posjeti može sudjelovati više osoba ukoliko je posjetiocu potrebna videća pratnja, tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika, osobni asistent ili neki drugi oblik asistencije. O posjetima pružatelj usluge smije Osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima doma. Korisnici kojima je izrečena mjera samoizolacije ne mogu primati posjete.

PRIJAM NOVIH KORISNIKA

Omogućava se realizacija smještaja novog korisnika (privremeni i dugotrajni smještaj) uz obveznu izolaciju korisnika u trajanju od 14 dana i uzimanje brisa za testiranje na SARS-CoV-2 pri realizaciji smještaja te po isteku 14-dnevne samoizolacije. Tijekom trajanja samoizolacije potrebno je osigurati svu potrebnu zdravstvenu skrb.

IZLAZAK IZVAN PROSTORA PRUŽATELJA USLUGE, JEDNODNEVNI ILI VIŠEDNEVNI ODLASCI U OBITELJ, NA IZLETE, LJETOVANJA I SL. I POVRATAK KORISNIKA KOD PRUŽATELJA USLUGA

Omogućuje se izlazak izvan prostora pružatelja usluge smještaja, odlazak u obitelj, na izlete, ljetovanja i sl. uz poduzimanje i pridržavanje mjera suzbijanja i sprečavanja epidemije COVID-19. Navedeno se omogućuje temeljem podnesenog pojedinačnog zahtjeva korisnika, odnosno skrbnika, za izlazak izvan prostora doma (koji se ne odnosi na hitni i neodgodivi medicinski razlog) sukladno procjeni rizika u svakom pojedinom slučaju.

Navedeno se posebno omogućava za korisnike stambenog dijela smještaja uz pridržavanje svih propisanih mjera zaštite od zaraze virusom COVID-19.
Članovi obitelji dostavljaju pisanu izjavu da nemaju simptome COVID-19, nisu u samoizolaciji i nemaju respiratorne poteškoće i/ili povišenu temperaturu, te nisu bili u kontaktu sa zaraženom osobom. Također u izjavi potvrđuju da će izmjeriti tjelesnu temperaturu ujutro prije nego stigne korisnik te u slučaju da netko ima povišenu temperaturu odgoditi posjet korisnika.

Za vrijeme trajanje posjeta, u kućanstvu treba biti ograničeni broj osoba (po mogućnosti samo članovi najuže obitelj) odnosno neophodno je izbjeći posjete drugih osoba kućanstvu. U slučaju da tijekom posjeta korisnik ili netko od članova kućanstva razvije respiratorne simptome ili povišenu temperaturu kontaktira izabranog liječnika i postupanje sukladno liječničkoj preporuci.

Tijekom posjeta, članovi obitelji korisniku trebaju osigurati da korisnik koliko je moguće ne dolazi u kontakt s drugi osobama te ne ulazi u zatvorene prostore gdje se okupljaju druge osobe poput trgovina i sl. Boravak na otvorenom u društvu članova kućanstva se preporuča. Prilikom povratka korisnika iz obitelji, ljetovanja, bijega i sl. osigurava se potpisivanje izjave o tome da korisnik nema simptome COVID-19, ni respiratorne simptome, te da niti jedan član njegova kućanstva nije u samoizolaciji niti je bio u kontaktu s osobom koja boluje od COVID-19.

Prilikom povratka korisnika iz obitelji, ljetovanja, bijega i sl. provodi se testiranje korisnika na SARS-CoV-2. Unutar 14 dana od povratka kod pružatelja usluge korisnici su obavezni nositi masku i držati fizičku distancu (2 metra) ukoliko dolaze u kontakt s drugim korisnicima. Testiranje se provodi i ukoliko korisnik razvije respiratorne simptome ili kod povišene tjelesne temperature sukladno odluci izabranog liječnika obiteljske medicine. Kod kraćih izlazaka izvan prostora pružatelja usluge smještaja te kod kraćeg boravaka u javnom zatvorenom prostoru (trajanje dva do tri sata), za sve korisnike kojima to zdravstveno stanje omogućuje obavezno je nošenje maske.

U slučaju pojave infekcije COVID-19 u ustanovi za smještaj primjenjuju se posebne epidemiološke mjere prema preporuci nadležnog epidemiologa.

NAPOMENA:

Podsjećamo da se uputa odnosi na sve pružatelje socijalne usluge smještaja i boravka za starije i nemoćne osobe i djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi osim udomiteljskih obitelji.

Za pružatelje socijalne usluge smještaja za ostale korisničke skupine ostaju na snazi Upute za sprječavanje i suzbijanje bolesti COVID-19 za pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi od 29. svibnja 2020. godine.

Za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi na snazi ostaju upute od 29. svibnja 2020. godine (Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi).”

Izvor: MDOMSP, 30.07.2020.
Fotografija: MDOMSP, 30.07.2020.

Skip to content