Close

FORA – grupa za sve mlade

Nedavno je u Belišću osnovana grupa mladih pod imenom FORA. Grupa je formirana od volontera Udruge djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono, a osim volontera, u nju su uključeni i članovi Kluba samozastupnika Zvona. Grupa je aktivirana kako bi pomogla udruzi Zvono da na što bolji način promovira inkluzivni oblik skrbi za djecu i mlade s poteškoćama.
Sudjelovali smo u organizaciji i provedbi Festivala “Zvoni Zvono”, koji je bio namijenjen djeci od 5 do 14 godina. Tijekom angažiranosti na provedbi aktivnosti na Festivalu, ustanovili smo da bi slične aktivnosti trebalo organizirati i za mlade. Upravo iz tog razloga smo osnovali neformalnu grupu FORA, čiji je zadatak osmisliti i provesti upravo aktivnosti za mlade, doznali smo od Danijela Šomođija, predstavnika Fore, grupe mladih u kojoj je za sada 14 članova.

Inače, volonteri udruge Zvono sudjeluju u provedbi Festivala alternativnih oblika rehabilitacije Zvoni Zvono, unatrag tri godine. Obzirom na iskustva u animaciji tijekom radionica namijenjenih djeci, ovi volonteri, inače mladi do 25 godina, sada žele Festival obogatiti i sadržajima za srednjoškolce, odnosno mlade ljude. Grupa FORA će na temelju dosadašnjih iskustava osmisliti radionice koje će uključivati mlade. Kod osmišljavanja sadržaja radionica koristit ćemo kreativnost i iskustvo članova grupe. Aktivnostima želimo poslati poruku o potrebama mladih i time osvijestiti lokalnu zajednicu o pravu na izjednačavanje mogućnosti za sve, kaže Danijel, najavljujući već krajem veljače zanimljivu aktivnost za mlade Valpovštine, o čemu će, najavljuje, svi biti obaviješteni.

Skip to content