Close

Edukacija Digitalnih kompetencija

U Inkluzivnoj kući Zvono Belišće od 13.1. 2023. do 23.1.2023. održana je edukacijia Digitalnih kompetencija za predavače i mentore za osobe s invaliditetom.
Edukacija je provedena u sklopu projekta Inklutour, a vodile su je Sanja Kovačić, voditeljica neformalnih obrazovnih programa i Ivančica Bulut, voditeljica senzornog izletišta.

Neke od tema koje su bile obrađene kroz 6 dana edukacije su: Informacijska pismenost i pregledavanje, pretraživanje i filtriranje podataka, Komunikacija i suradnja putem digitalnih tehnologija, Kreiranje i razvijanje digitalnih sadržaja, Kreativno rješavanje problema korištenjem digitalnih tehnologija te Sigurnost na Internetu.

Projekt Inklutour započeo je u ožujku 2022. i provodit će se sve do studenog 2023. godine. Projekt je financiran iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Skip to content