Close

Edukacija digitalnih kompetencija za predavače i mentore praktične nastave

Inkluzivna kuća Zvono iz Belišća će tijekom siječnja 2023.  u sklopu projekta „Inklutour“ kojemu je cilj je povećati zapošljivost i integraciju osoba s invaliditetom na području Osijeka  u sektoru turizma i ugostiteljstva provesti radionicu pod nazivom „Edukacija digitalnih kompetencija za predavače i mentore praktične nastave“. Na temelju primjera dobre prakse iz partnerskih ustanova izveden je zaključak o višestrukim koristima primjene novih tehnologija i digitalnih alata u pripremi i provedbi praktične nastave.

Osim što primjena tehnologije podiže motivaciju za strukovnim nastavnim sadržajima, omogućuje i bolje razumijevanje prezentiranih sadržaja, brže usvajanje određenih vještina te pomoć u organizaciji vremena za učenje i izvršavanje obaveza.

Zbog sveg navedenog, nužna je kontinuirana edukacija predavača i mentora praktične nastave za primjenu novih digitalnih alata i sektorski specifičnih tehnologija u organizaciji i provedbi praktične nastave.

Edukacija je namijenjena predavačima i mentorima u sektoru turizma za rad s osobama s invaliditetom.

Projekt Inklutour započeo je u ožujku 2022. i provodit će se sve do studenog 2023. godine. Projekt je financiran iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

 

Skip to content