Close

"Državna politika socijalnih usluga"

Edukacija „Državna politika socijalnih usluga“ namijenjena je organizacijama civilnog društva koje se bave pružanjem neke od socijalnih usluga kao i privatnim pružateljima te svim ostalim dionicima u zajednici koji se bave organiziranjem i pružanjem socijalnih usluga s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.
Edukacija će se održati u Osijeku , 03. ožujka 2015. godine od 9 do 17 sati u prostorijama Gradske četvrti „Tvrđa“, Vij.I.Meštrovića 26.
Prijave se primaju do 01. ožujka 2015. godine u 24 sata. Broj sudionika je ograničen, a lista sudionika će se definirati prema redoslijedu prijava. Potvrdu prijema Vaše prijave dobiti ćete do 02.03.2015. na Vaš e-mail iz prijave.
Popunjenu prijavnicu pošaljite na e-mail: sanjablue@gmail.com
Edukacija je sastavni dio projekta SOS-NET koji provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ s partnerima Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT) iz Osijeka i Udruženjem „Baranja“ iz Luga.
Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a vrijednost odobrenog projekta je 746.144,00 kune. Posrednička tijela za ugovaranje i praćenje je Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.
Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.
Provedbom projekta želi se dobiti stvarna slika stanja socijalnih usluga na terenu kao i identificirati potreba za socijalnim uslugama koje na tržištu nisu dostupne. Tijekom provedbe projekta bit će i formalno registrirana, do sada neformalna, mreža pružatelja socijalnih usluga iz pet slavonskih županija pod nazivom SOS-NET čiji će zadaci biti priprema i prijava partnerskih projekata, ali i uspostavljanje i održavanje internet burze socijalnih usluga.
Edukacija Državna politika socijalnih usluga je prva od edukacija koje će biti organizirana u okviru projekta SOS-NET, a svrha je pored upoznavanja s prilikom za angažiranje u pružanju socijalnih usluga i povezivanje dionika koji su organizatori ili pružatelji socijalnih usluga ili to žele postati.

Skip to content