Close

Dostupnost usluga osobama s invaliditetom smještenim u vlastitim domovima

Prenosimo dopis pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak u vezi s dostupnosti usluga osobama s invaliditetom smještenim u vlastitim domovima.

“Poštovani,
slijedom više javljanja osoba s invaliditetom te roditelja djece s teškoćama u razvoju zbog iskazane zabrinutosti oko otkazivanja i najave otkazivanja pružanja usluga (npr. dostava hrane u vlastite domove, asistencija i sl.), preporučujemo i molimo da se razmotre sve dodatne mjere kojima bi se usluge onim najpotrebitijima i dalje mogle nastaviti pružati. Naime, osobe s invaliditetom kojima je utvrđeno pravo na određene usluge ne mogu samostalno funkcionirati i nužno je pronaći odgovarajuće modele kako bi se zaštitilo i zdravlje djelatnika/volontera/asistenata/ skrbnika/roditelja i zdravlje korisnika, a usluge nastavile pružati. Zbog toga preporučujemo da se osobama koje pružaju podršku i pomoć, osiguraju sva potrebna zaštitna sredstva i oprema, a prema mogućnostima i u dogovoru s korisnicima u mjestu boravka korisnika. Tamo gdje to nije moguće, preporučujemo da se uredi prostor koji će odgovarati sigurnosnim zahtjevima, a sve kako bi se pružanje usluga osobama s invaliditetom nastavilo.
U ovom trenutku trebamo se pripremiti i za moguće situacije za osobe koje se ne mogu samostalno brinuti o sebi. O njima se sada brinu njihovi roditelji, članovi obitelji i/ili skrbnici, asistenti, ali u slučaju širenja epidemije na opće stanovništvo pitanje je trenutka kada će netko od njih morati u samoizolaciju, izolacijsku karantenu ili na liječenje, zbog čega su potencijalno vrlo moguće situacije da se neće tko imati brinuti o osobama o kojima oni skrbe.
Svjesni ozbiljnosti situacije i nužnosti sprečavanje epidemiološkog širenja virusa Korone (COVID-19) i zaštite zdravlja, pružanje usluga se mora na odgovarajući način nastaviti kod onih koji nemaju mogućnosti i načina da se samostalno organiziraju.
U članku 11. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 06/07, 03/08 i 05/08) dijelu Rizične situacije i humanitarna krizna stanja propisano je da će države stranke poduzet, u skladu sa svojim obvezama proisteklim iz međunarodnog prava, uključujući međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo koje obuhvaća ljudska prava, sve potrebne mjere za osiguranje zaštite i sigurnosti osoba s invaliditetom u rizičnim situacijama, uključujući situacije oružanog sukoba, humanitarnih kriza i prirodne katastrofe.
Slijedom navedenoga preporučujemo da se poduzmu potrebne pripremne radnje i mjere kako bi se sustavno mogli na vrijeme pripremiti za ovakve situacije, a kako osobe s najtežim invaliditetom ne bi ostale prepuštene same sebi. “

Skip to content