Close

Donacija kompanije Bayer d.o.o.

Kroz velikodušnu donaciju kompanije Bayer d.o.o., kupili smo drvenu kućicu za malu banku sjemena, prostor za nutricionističke savjete i ekološku poljoprivredu. Zahvaljujući spomenutoj donaciji, imamo mogućnost koristiti prostor gdje će se odvijati razne edukacije i radionice za naše korisnike (osobe s invaliditetom) o važnosti ekološkog uzgoja, utjecaja ekološkog uzgoja na zdravlje čovjeka. U navedenim prostorima vršit će se i priprema ekoloških proizvoda iz vlastitog uzgoja.

Bayer je multinacionalna kompanija s ključnim kompetencijama u području zaštite zdravlja i prehrane, a proizvodi i usluge koje pruža namijenjeni su dobrobiti ljudi i boljoj kvaliteti života. U Hrvatskoj, Bayer posluje od 1995. godine i trenutno zapošljava sedamdeset ljudi u tri ključna poslovna odjela: odjel farmaceutike, odjel bezreceptnog programa i odjel za poljoprivredu. U skladu s korporativnim ciljem „Znanost za bolji život”  i vizijom „Zdravlje za sve, glad ni za koga” , grupa Bayer preuzima odgovornost za društvene potrebe diljem svijeta. Usvojenim pravilima za raspodjelu i upravljanje donacijama na razini grupe, osigurava se dodjela dobrotvornih donacija i bespovratnih sredstva na ciljan i odgovarajući način te u skladu sa strateškom usmjerenošću na znanost i zdravlje/prehranu.

Skip to content